VÝZVA EIT MANTUFACTURING


Výzva EIT-Manufacturing inovačním nápadům

Máte nápady jak transformovat evropský výrobní průmysl? Staňte se součástí strategie pro roky 2023 až 2025 a získejte podporu od Evropské komise!

Hledáme projekty v těchto oblastech:

 • Flexibilní výrobní systémy pro konkurenceschopnou výrobu. Rozvíjející se technologie umožňují téměř neomezenou flexibilitu navrhování produktů a výroby, což umožňuje plné přizpůsobení.
 • Systémy s nízkou ekologickou stopou a oběhové hospodářství pro zelenou výrobu. Používání nových technologií k minimalizaci využití zdrojů, energie a materiálu ve výrobních systémech, které umožňují nové cirkulární obchodní modely.
 • Digitální a kolaborativní řešení pro inovativní výrobní ekosystémy. Spolupráce a podnikání na digitálních platformách a hodnotových sítích umožňují společnostem vytvářet nové a vysoce efektivní hodnotové řetězce.
 • Spolupráce mezi člověkem a strojem pro sociálně udržitelnou výrobu. Chytré využití automatizace a robotů umožňuje skvělá pracoviště, flexibilní výrobu a udržitelnou lidskou práci.

Návrhy inovačních aktivit v oblastech:

 • Automatizace pro továrny zaměřené na člověka
 • Chytré technologie pro cirkulární a ekologickou výrobu
 • Inovativní řešení řešící průmyslové výzvy způsobené globálními krizemi

Návrhy vzdělávacích aktivit v oblastech:

 • Inovační a podnikatelské dovednosti pro výrobu (učení řízené dovednostmi): Kompletní digitální vzdělávací program na podporu studentů při rozvoji kompetencí pro transformaci inovací do produktů a služeb ve výrobním sektoru
 • Circular Manufacturing (učení řízené dovednostmi): Didaktická hra pro vytváření povědomí a rozvíjení základních dovedností v cirkulární ekonomice a udržitelnosti u pracovníků ve výrobě.
 • Dovednosti pro EIT Výrobní tématika (učení řízené dovednostmi): Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace současné pracovní síly ve výrobním sektoru podporou štíhlejších v rozvoji potřebných technických dovedností.
 • Letní škola pro programy EIT Manufacturing Master School a roční program doktorandské školy 2023 (průkopnické studijní cesty): inovativní moduly s přidanou hodnotou pro programy označené EIT.

Návrhy na vytvoření podnikání mají za cíl pilotně založit program předběžné akcelerace výrobního startupu prostřednictvím koordinace pěti předem vybraných virtuálních inkubačních aktivit s cílem vybudovat nejsilnější virtuální inkubátor Průmyslu 4.0.

Do 10. listopadu máte možnost představit své inovativní nápady v rámci výzvy evropského společenství EIT-Manufacturing.