INOVACAST


Všechny armády světa zkoumají možnosti využití robotů

Libor Přeučil byl hostem v křesle Aleše Vlka.

V pokračování Inovacastu s Liborem Přeučilem z CIIRC ČVUT diskutuje Aleš Vlk o inteligentní mobilní robotice. Inteligence robotů je vlastnost, která jim umožňuje porovnat se s proměnlivostí prostředí, s neurčitostí. V prostředí, které se mění, nelze využít robot, který je pevně naprogramován. Zde využíváme metod umělé inteligence a  robot se učí, sám si navrhuje posloupnost akcí nebo i dílčí cíle, kterých je třeba k dosažení daného výsledku.

Všechny armády světa zkoumají možnosti využití robotů, zejména těch autonomních. Obranný průmysl je hnací silou výzkumu a rozvoje těchto technologií, přestože se o tom tolik nemluví. 

V diskusi se dostaneme i ke kosmickému průmyslu a vozítkům na Marsu, ale také k záležitostem mnohem pragmatičtějším - k využití autonomních systémů v průmyslu a spolupráci robota s člověkem. A co je důležité dodat, i robot - umělá inteligence, může udělat chybu, stejně jako člověk. 

Sledujte Inovacast 

Dr. Libor Přeučil vede skupinu Inteligentní na mobilní robotika na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického. Titul Ph.D. získal v oboru technická kybernetika. Jeho výzkum se zaměřuje na vnímání robotů, mapování a navigaci. Soustřeďuje se také na spolupráci s průmyslem. V loňském roce v Praze hostil prestižní robotickou konferenci IEEE IROS 2021 a aktuálně v červenci 2022 předsedá mezinárodnímu organizačnímu výboru Symposia inteligentních autonomních vozidel.

Více na https://www.iav2022.eu/.