BUDOUCNOST DOPRAVY


Vertimove - bezpilotní taxi

V Česku se rozvíjí nové technologie v dopravě, jako je letecká doprava pomocí bezpilotních dronů a autonomní minibusy. Na tomto projektu se podílí odborníci z CIIRC CCF (Centrum města budoucnosti), VZLÚ (Výzkumný a zkušební letecký ústav), CDV (Centrum dopravního výzkumu) a 1to1 Design.

Zdroj: Centrum města budoucnosti CIIRC ČVUT

Projekt Vertimove představuje koncept bezpilotních dronů pro městskou leteckou dopravu, které by mohly zkrátit cestu z pražského Hlavního nádraží na Letiště Václava Havla na pouhé 4 minuty. Z Prahy do Karlových Varů by člověk cestoval 26 minut a z Pardubic do Liberce cesta potrvá 20 minut. První vertiport by totiž mohl vzniknout právě na Hlavním nádraží v Praze.

My jsme hledali místo v centru Prahy a hledali jsme hlavně spojení centrum Prahy a letiště,“ říká Michal Postránecký, ředitel CCF CIIRC ČVUT. Součástí projektu Vertimove je i řešení legislativy, dotazníková akce, analýza budoucí poptávky, provozní model odbavení letadla na vertiportu, umístění portů v Praze a metodika řešící dopravní modely, územní plánování a stavební řízení.

Doprava ve městech pomocí autonomních létajících prostředků je směr, kterým se bude možná ubírat svět. Česká republika nezůstává pozadu.

Zdroj: CCF

V prostorách Centra města budoucnosti (CCF) CIIRC ČVUT proběhlo na konci listopadu setkání partnerů centra, na kterém arch. Michal Postránecký projekt Vertimove prezentoval.  Součástí projektu bylo rovněž zpracování metodiky nazvané „Požadavky na plánování, umístění a provedení vertiportů pro UAM (Urban Air Mobility)“, která byla ve stejný den schválena garančním partnerem, kterým bylo Ministerstvo dopravy. Hlavním bodem prezentace bylo představení studie „VertiHUB Praha Hlavák“, největšího typu krytého vertiportu umístěného nad kolejištěm Hlavního nádraží v Praze. Projekt byl již oficiálně představen ve virtuální realitě odborné veřejnosti a garančnímu partnerovi v prostorách firmy Virtuplex, kde se bylo možné v měřítku jedna ku jedné projít na letištní ploše v prostoru odbavení letadla a pasažérů a stejně tak okolo celého nádraží s vertiportem.

Zdroj: CCF. Vizualizace VertiHUB Praha Hlavák

„O cestování vzduchem v dostupném dopravním prostředku jako běžné součásti dopravy osob v rámci měst snilo mnoho našich předchůdců desítky let zpět. Létání v dopravních prostředcích VTOL (vertical take-off and landing, tedy s vertikálním startem a přistáním, pozn. red), ať již v rámci velikých měst či v rámci příměstské a meziměstské dopravy, se v blízké budoucnosti stane skutečností. Děti těch, kteří budou již „zítra“ rozhodovat o implementaci tohoto druhu dopravy a výstavbě pozemní infrastruktury ve městech, budou považovat tento způsob cestování za normální součást svého života. Stejně jako jejich rodiče používají chytré mobilní telefony, které viděli v bondovkách před dvaceti lety,“ řekl  Michal Postránecký a dodal: „Proto pro ně musíme začít již teď v městských systémech připravovat prostor, do kterého včleníme základní pozemní infrastrukturu pro cestování letadly VTOL, a následně vše zasadíme do územních plánů.“

Pro umístění vertiportu do vhodné lokality, která by funkčně a logisticky navazovala na své okolí, bude nutné splnit mnoho podmínek, které by kromě územního plánu a dalších regulačních podmínek pro umístění stavby jako např. její objem a vzhled, také zaručily ekonomickou návratnost takovéto investice.

Z těchto důvodů je nejdříve nutné definovat typy těchto urbánních struktur včetně jejich zázemí a jejich jednotlivých a funkčních celků. K tomu je rovněž nutné znát druhy procesů a akcí, které probíhají na straně klienta i na straně poskytovatele služeb vertiportu a podrobně prozkoumat vzájemnou interakci mezi klientem a obsluhou včetně komunikačních rozhraní.
V rámci těchto nových struktur najde využití mnoho robotů a určitě bude, hlavně v autonomně řízených procesech, i hojně využívána umělá inteligence. Je to nový prostor pro uplatnění znalostí vědců a expertů z CIIRC i dalších částí ČVUT.

Plánované umístění Vertiport VertiHUB Praha Hlavák by mělo být nad kolejištěm vlaků a nástupištěm směrem k Žižkovu, podél kovové konstrukce historického zastřešení. Celý vertiport bude dvoupatrový a dopravně napojený na Žižkov. Vertikálně bude propojený přímo do chodby pod kolejištěm, která cestujícím umožní přímé propojení s odbavovací halou vlakového nádraží a dalšími druhy dopravy, tedy metra a plánované tramvaje. Spodní patro vertiportu slouží k odbavení klienta, horní patro je určeno již k přímému nástupu a výstupu cestujících do dopravního prostředku VTOL.

Letadla typu VTOL od různých výrobců by měla v budoucnu, v době bezpilotního provozu, průměrně přepravovat asi čtyři cestující. Navržený typ vertiportu je v závislosti na plynulosti odbavení cestujících a letadel (včetně technické kontroly a doplnění baterií) přibližně 40 letadel za hodinu, s možností maximálního navýšení na 60 vzletů. Předpokládaná kapacita letiště bude na úrovni 3000 a více pasažérů denně. Počítá se také s dalšími lety pro přepravu nákladu (např. pro společnosti poskytující zásilkové služby).

Rozvoj tohoto druhu dopravy bude úměrně závislý na budování sítě vertiportů v rámci ČR s vazbami na sousední státy. Předpokládaný dolet (e)VTOL letadla MiYa, vyvíjeného VZLÚ, je s rezervou 300 km na jedno nabití. Tento parametr se pochopitelně v následujících deseti letech může navýšit. Při cestovní rychlosti kolem 300 km za hodinu se tento druh dopravy hodí k doplnění stávající železniční a dálniční sítě a umožní velmi rychlé spojení do atraktivních míst nejen v ČR, ale právě i do měst a lokalit u našich sousedů,“ doplnil Michal Postránecký.

Další informace o projektu Vertimove bude již brzy možné nalézt na webu ccflab.com a v na připravovaném webu flytaxi.city, který bude věnován rozvoji UAM a projektu VertiHUB Praha Hlavák a dalším vertiportům v ČR.

Projekt CK03000139, financovaný agenturou T.A.Č.R. z Program Doprava 2020+.

Zdroj: CCF. Vizualizace VertiHUB Praha Hlavák