ÚČAST NA PARTNERSKÉ KONFERENCI


Digitální éra zemědělství: Trendy a inovace v moderním zemědělství

Zemědělství stále více využívá výdobytků digitalizace. I proto jsme se na konci ledna účastnili 14. ročníku zemědělské konference ve Větrném Jeníkově na téma Trendy a inovace v moderním zemědělství organizované naším partnerem, Českou spořitelnou.

Autor: NCP4.0

Zemědělství, zdá se, je odvětvím spojeným s tradičními postupy a půdní prací, která může vnímat digitalizaci jako nadbytečnou. Nicméně, v dnešním moderním světě nám digitalizace přináší do zemědělství mnoho výhod a inovací.

Digitalizace v zemědělství umožňuje efektivnější správu a monitorování celého procesu od setí po sklizeň. Moderní technologie poskytují přesné informace o stavu půdy, počasí a rostlin, což zemědělcům umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí. Díky senzorům, dronům a chytrým zařízením lze sledovat stav plodin, optimalizovat zavlažování a minimalizovat použití chemických hnojiv.

Digitalizace také podporuje trvalou udržitelnost v zemědělství. Precizní zemědělské metody umožňují lepší využití zdrojů a snižují negativní dopady na životní prostředí. Navíc, moderní technologie umožňují zemědělcům sledovat a spravovat své farmy na dálku, což zvyšuje flexibilitu a usnadňuje vedení farmy.

Celkově lze tedy říci, že i když se zemědělství zdá být odvětvím, které může být mimo dosah digitální revoluce, digitalizace přináší mnoho výhod a inovací, které pomáhají zemědělcům zvyšovat efektivitu, udržitelnost a konkurenceschopnost v moderním světě.

Program konference zahájila Jitka Řeháková z České spořitelny. 

V prvním příspěvku se Radek Novák, analytik a ekonom zabýval aktuální situací kolem cen komodit, dovozu obilí z jiných zemí, vývoje ceny vstupů a energií. Po něm vystoupil předseda Zemědělského svazu České republiky s výstupem týkajícím se vývoje  v oblasti dotací a novinek v zemědělské politice. Posledním příspěvkem první části programu byl výstup Jana Habarta ze společnosti CZ Biom k novinkám v rozvoji bioplynu a biometanu. 

Foto: Česká spořitelna

Druhá část programu byla zaměřena primárně na možnosti financování a use-casy. 

Nejprve byly představeny tři příspěvky České spořitelny k tematice udržitelnosti v zemědělství, dopadů evropských regulací a financování udržitelných zdrojů a energetiky. Následně vystoupil s představením DigiAuditu a jeho praktického využití v zemědělství Lubomír Kristek z NCP 4.0. 

V posledním příspěvku byly probrány příspěvky z praxe, které ukázalo Zemědělské družstvo Dolní Újezd - jejich use-casy se týkaly precizního zemědělství. Následně představila use-casy k čištění biometanu společnost MERYDEN, a.s.

Jsme rádi, že jsme mohli být součástí konference, která poskytla prostor pro diskuzi o nejnovějších trendech a inovacích v tomto odvětví. 

Těšíme se na další příležitosti zapojit se do takovýchto událostí a aktivně přispívat k rozvoji a inovacím ve svém oboru. Konference nám poskytla cennou platformu pro sdílení poznatků a budování síťových vazeb, což nám pomůže nejen zlepšit náš profesní rozvoj, ale i efektivitu naší organizace.