INOVACAST


Stát má mít vizi, ne plánovat inovace

Jiří Bavor ze společnosti Atos byl hostem v křesle Aleše Vlka.

Inovace se nedají plánovat. Prostě někoho napadne a něco se stane,“ říká Jiří Bavor v dalším díle Inovacastu. A dodává, že stát nemůže mít strategické plány pro inovace, ale měl by mít vizi toho, kam by se měl ubírat. O strategickém plánování ve firmách, o leaderech českého průmyslu ale i vlivu elektromobility na budoucí podobu průmyslové výroby, si Jiří povídá s Alešem Vlkem a společně se zamýšlejí nad vyspělostí českého průmyslu a dopadu pandemie covidu na digitalizaci firem. Nešlo se vyhnout ani otázkám kyberbezpečnosti v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, které mají přesah i do fungování firem u nás. 

Sledujte Inovacast 

 Jiří Bavor ve své kariéře pracoval v oblastech Informačních technologií, průmyslové automatizace, finančního řízení a managementu jak v České republice, tak v zahraničí, a baví ho tyto oblasti propojovat a kombinovat. Přestože je vzděláním inženýr kybernetik, velice dobře si uvědomuje, že řízení firmy spíše než na technologiích závisí na lidech a jejich vizích a schopnosti tyto vize komunikovat a prosadit. V současné době je Jiří odpovědný za prodej a dodávky IT řešení pro podporu efektivity, bezpečnosti, kvality a flexibility výroby v Manufacturing sektoru v oblasti SEE ve firmě ATOS. Mezi jeho priority patří správné a bezpečné propojování IT systémů a řídících systémů ve výrobě, bezpečné sdílení a využití dat a informací a obecně celá oblast kybernetické bezpečnosti.