NOVÉ OBCHODNÍ MODELY


Siemens Xcelerator na trhu boduje a získává nové partnery

Siemens Xcelerator je nový koncept společnosti Siemens, jehož hlavní motivací je podporovat urychlení digitální transformace průmyslových podniků. Za nedlouhou dobu jeho fungování se k projektu připojila řada nových partnerů, výrazně se rozšířila nabídka inovativních digitálních řešení a okruh průmyslových zákazníků dynamicky roste.

Autor: Siemens, s.r.o.

Siemens Xcelerator je otevřená digitální obchodní platforma, která přináší nové příležitosti pro všechny hráče na poli digitalizace průmyslu v nejširším slova smyslu. Svým rozsahem pokrývá nejen samotný průmysl, ale také související chytrou infrastrukturu, budovy, dopravu nebo třeba i zdravotnictví. Siemens Xcelerator propojuje zákazníky, partnery a vývojáře a poskytuje unikátní prostředí a standardy pro efektivní spolupráci na poli digitalizace a inovací. Siemens Xcelerator zaznamenává úspěchy nejen na globálních trzích, ale úspěšně se rozšiřuje i v našem regionu, který zahrnuje většinu Evropy od nás na sever, na jih a na východ, přičemž rozvoj je koordinován z Prahy.

„Daří se nám vytvářet nová partnerství a synergie s firmami, které přinášejí do průmyslu inovace a specifické know-how z IT a celé řady dalších oborů.“
František Podzimek vedoucí Business Development ve společnosti Siemens

Za všechny uveďme například rakouskou firmu, která se zabývá plánováním, automatizací a digitalizací (bio-) farmaceutických zařízení a dodávkami zákaznických řešení aseptických procesů. Tato firma využívá Siemens platformu COMOS a řídicí systémy SIMATIC PCS 7, které přizpůsobuje specifickým potřebám farmaceutických firem.

Dalšími dvěma příklady jsou český start-up 24 VISION, který se zaměřuje na vizuální kontrolu kvality založenou na umělé inteligenci v automobilovém průmyslu, a VDT Technology, český SME, který se zaměřuje na nadstavbové digitální systémy v oblastech průmyslu, dopravy a bezpečnosti. Obě tyto české firmy jsme představili podrobněji ještě v samostatných článcích – 24 VISIONS a VDT Technology.

Siemens Xcelerator stojí na třech pilířích

Prvním pilířem je ucelené portfolio prověřených digitálních produktů, služeb a řešení od Siemens a certifikovaných partnerů k urychlení digitální transformace. Na platformě se nabízejí pouze řešení, která mají moderní návrhovou architekturu, jsou flexibilní, interoperabilní, otevřená a bezpečná. Zároveň podporujeme vznik řešení, která lze poskytovat v režimu služby – XaaS. Zákazníci mohou tato řešení snadno škálovat, bez nutnosti do detailu řešit samotné technologie a technickou infrastrukturu.

„Digitalizace se tak stává pro zákazníka jednodušší, efektivnější a méně rizikovou,“ shrnuje hlavní přínosy František Podzimek. Technické požadavky na řešení nabízená na Siemens Xcelerator platformě definuje jasný standard, který platí jak pro Siemens, tak i pro všechny partnery. Nejmodernější řešení jsou označena atributem „X “, jako např. NX X (3D CAD nabízený jako SaaS provozovaný v cloudu), Teamcenter X (cloudové PLM řešení) anebo Industrial Operations X (sada řešení pro projektování, realizaci, optimalizaci výroby integrující špičkovou automatizační technologii a nejmodernější možnosti IT: low code, edge, cloud computing a umělá inteligence).

Druhým pilířem je globální ekosystém, na kterém se podílí Siemens spolu se svými partnery, zákazníky a vývojáři nových řešení. Třetím pilířem, na kterém je platforma Siemens Xcelerator vystavěna, je digitální tržiště – virtuální prostor, který současně plní roli expertního fóra, nástroje ke zviditelnění konkrétních produktů a služeb, digitální knihovny a časem i e-shopu, na kterém bude možné jednotlivé produkty přímo prodávat a nakupovat.

Siemens Xcelerator je digitální tržiště,  na kterém zákazníci najdou na jednom místě vše, co potřebují pro urychlení své digitální transformace.

Kdo je kdo v Siemens Xcelerator ekosystému

Na budování a rozvoji ekosystému Siemens Xcelerator se podílejí čtyři základní kategorie účastníků, z nichž každý má trochu jinou roli a motivaci, proč se do spolupráce zapojit. Všechny však spojuje zájem o urychlení inovací a digitální transformace průmyslu a snaha komunitu aktivně obohatit o nové myšlenky, zkušenosti z praxe či podněty pro další zlepšování standardů a legislativy.

Partneři obohacují ekosystém o nová digitální řešení, produkty a služby synergické k technologiím dalších účastníků, včetně Siemens. Někteří partneři se zaměřují také na poskytování poradenských služeb (např. Deloitte, Siemens Advanta), integrují a implementují produkty třetích stran nabízené na tržišti anebo poskytují pro nabízená řešení potřebné technologie a infrastrukturu.

„Spolupracující partneři nabízí prostřednictvím Siemens Xcelerator tržiště efektivní, rychlé a bezpečné řešení typických průmyslových problémů, postavené na moderních technologiích a otevřených standardech,“ dodává František Podzimek. Specifickou roli v ekosystému Siemens Xcelerator mají vývojáři, kteří vyvíjejí a na digitálním tržišti publikují svá řešení a inovace, rozšiřují stávající řešení s využitím zveřejněných aplikačních rozhraní či spoluvytvářejí nová řešení s dalšími partnery a zákazníky.

Koncoví uživatelé, resp. průmysloví zákazníci, pak na tržišti najdou na jednom místě vše potřebné pro řešení svých aktuálních výzev s pomocí digitálních řešení – od inspirace formou článků, případových studií či white paperů přes informace o konkrétních produktech a možných implementačních partnerech až po přímou možnost vybraná řešení poptat. Některá inovativní řešení nabízená v rámci Siemens Xcelerator platformy jsou spoluvytvářena společně s jejich budoucími koncovými uživateli, kteří spoluurčují směr inovací a vývoje nových produktů pomocí svých požadavků, odborného know-how a zpětné vazby. Role společnosti Siemens je v rámci ekosystému stejná jako role ostatních partnerů a vývojářů. Siemens postupně inovuje a rozšiřuje nabídku řešení na tržišti, otevírá a zveřejňuje aplikační rozhraní svých řešení a sdílí know-how a informace s celou komunitou okolo této platformy. Samotnou správu a rozvoj celého ekosystému, včetně nastavení technických a komerčních pravidel jeho fungování, pak dělá nezávislý Siemens Xcelerator tým, v těsné spolupráci a ve prospěch všech účastníků.

„Partneři a vývojáři se díky Siemens Xceleratoru stávají součástí globálního ekosystému a dostanou se tak k zahraničním zákazníkům. Současně je umíme velmi dobře zviditelnit a propagovat. To je důležité především pro české firmy, které přicházejí s inovacemi, pro které je český trh malý.“
František Podzimek vedoucí Business Development, Siemens

Zpětnou vazbu potřebnou pro další rozvoj celé platformy ve prospěch všech jejích účastníků zajišťuje poradní orgán – Siemens Xcelerator Advisory Council. Aktuálně ho tvoří 16 externích poradců, zástupců mixu zákazníků, partnerů a vývojářů, představitelů velkých firem, ale těch menších a inovativních. Jeho úkolem je otevřeně se vyjadřovat k Siemens Xcelerator platformě a poskytovat tak zpětnou vazbu a impulzy k dalšímu rozvoji. A co tým externích poradců nejvíce oceňuje? František Podzimek odpovídá: „Především samotnou vizi digitálního tržiště, na kterém zákazníci najdou na jednom místě vše, co potřebují, včetně specifických řešení pro konkrétní oblast průmyslu, ve kterém působí. Líbí se jim také zaměření na zákazníka a jak řešit jeho typické problémy, ne na produkty, a že se jedná o skutečný otevřený ekosystém, ne jenom další prodejní kanál Siemens.“

Jak se stát Siemens Xcelerator partnerem

Stát se partnerem a začít nabízet řešení na digitálním tržišti je snadné. Na začátku je potřeba navázat kontakt se společností Siemens, která potenciálnímu partnerovi poskytne veškeré informace o Siemens Xcelerator platformě, fungování digitálního tržiště, technických standardech a celkové vizi dalšího rozvoje. „Společně vydefinujeme potenciál pro synergetické efekty,“ dodává František Podzimek a pokračuje: „Pokud to oběma stranám dává smysl, nastává další fáze – posouzení, zda partner a jeho řešení plní minimální právní a technické požadavky. Po akceptaci základních obchodních podmínek zveřejníme profil nového partnera a jeho řešení na tržišti. Tímto krokem však pro nás spolupráce teprve začíná. Pro nové partnery se snažíme vytvořit co nejvhodnější podmínky pro další růst, ať už podporou v oblasti propagace, v rovině spolupráce na rozvoji a integraci jejich řešení do Siemens technologií, anebo pomocí společných projektů u zákazníků.“

Siemens podcast na toto téma si poslechněte zde: https://www.visionsmag.cz/digitalni-transformace-a-siemens-xcelerator

Více informací na: siemens.cz/xcelerator a Siemens Xcelerator Marketplace