Výroční zpráva NCP 4.0


Rok 2023 v Národním centru Průmyslu 4.0

Zajímá vás, co jsme celý rok 2023 dělali? Pak už o tom nemusíme jen mluvit, můžeme vám to názorně ukázat. Výroční zpráva Národního centra Průmyslu 4.0 právě vyšla.
  • I přes složitou situaci v průmyslu ovlivněnou dozvuky pandemie covidu-19, ale především konfliktem na Ukrajině a z toho plynoucích vysokých spotřebitelských cen a energií, umocněnou obtížností podpory vědy a výzkumu v oblasti Průmyslu 4.0, se nám podařilo rozšířit členskou základnu a pokračovat v rozvíjení aktivit Centra. 
  • Digitální audit, nástroj pro monitoring digitální úrovně a nastavení digitální strategie firem, jsme vhodně provázali s neustále se rozšiřující infrastrukturou testbedů a nově dostupnými zdroji v podobě Evropských digitálních inovačních hubů. Díky tomu jsme také schopni poskytovat informace o aktuální situaci digitalizace v českých podnicích. 
  • Zapojujeme se do evropských projektů podporujících digitalizaci malých a středních firem. Zároveň naplňujeme naše poslání představování vizí, trendů a osvěty v oblasti Průmyslu 4.0.
  • V průběhu roku jsme byli svědky masivního trendu rozšíření umělé inteligence, a to zejména v oblasti řečových modelů a postupného pronikání generativní AI do různých oblastí průmyslu. I tomuto tématu jsme se, například prostřednictvím organizace třídenní akce Industry-AI Days, významně věnovali. 
  • Uspořádali jsme velkou řadu akcí regionálních i čistě vzdělávacích, na kterých jsme měli možnost představovat konkrétní technologická řešení, která posouvají český průmysl k větší konkurenceschopnosti, bezpečnosti a dlouhodobé udržitelnosti. 
  • Mimořádný úspěch zaznamenala naše účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu, kde jsme patřili mezi absolutní špičku expozice. Stalo se tak především díky aktivnímu zapojení partnerů, kteří se na vytvoření společné expozice podíleli. Vyslali jsme tak jasný vzkaz celé průmyslové komunitě o tom, jak má vypadat úspěšná firma ve 21. století a jak využít dostupných možností, které nabízí akademická infrastruktura a technologičtí leadeři z řad průmyslu.