REPORT Z AKCE


První EIT Manufacturing Workshop přinesl praktické tipy

V pátek 31. března 2023 jsme přivítali účastníky prvního EIT Manufacturing Workshopu v Praze, nazvaného “Inovace ve výrobním sektoru: Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing”.

Zdroj: EIT Manufacturing Hub Czech Republic

V pátek 31. března 2023 jsme přivítali účastníky prvního EIT Manufacturing Workshopu v Praze, nazvaného “Inovace ve výrobním sektoru: Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing”. České inovativní start-upy a malé a střední podniky diskutovaly o výzvách, kterým při svém podnikání čelí, a také o příležitostech, které může poskytnout právě EIT Manufacturing.

Společnosti jako Wiferion z Německa nebo český start-up RoboTwin sdílely své konkrétní zkušenosti napříč celým inovačním cyklem, tedy inovačním scoutingem, tj. hledáním partnerů, vývojem nových technologických řešení a produktů nebo vstupem na nové trhy.

Workshop se zabýval širokou škálou témat, která může každá společnost na své cestě k inovacím využít. Ať již to je financování nebo možnost využít výzkumnou infrastrukturu dostupnou v Testbedu pro Průmysl 4.0. Hlavní pozornost byla zaměřena na aktuální EITM výzvu k předkládání návrhů projektů na příští rok. Návrhy je možné podávat od 18. dubna 2023 a české firmy mohou využít podporu EITM Hub Czechia, kterýsidlí na CIIRC ČVUT v Praze.

Alena Burešová, senior manažerka pro průmysl, představila fungování EIT Manufactruing Hubu v České republice, kterého je NCP 4.0 velmi aktivní součástí. Výzkumníci z CIIRC ČVUT a Fakulty strojní představili vzdělávací nástroje a up-skilling programy určené pro výrobní podniky. Petr Kolář, vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení z Fakulty strojní, ukázal celou řadu vzdělávacích příležitostí, které EITM nabízí a tím dává průmyslovým podnikům šanci posílit jejich konkurenceschopnost. Byly představeny projekty jako ManuLearn, Pathfinder, FlexMan, Live 4.0 a CAMplus4.0. Pavel Burget, vedoucí Testedu pro Průmysl 4.0, hovořil o projektu Confacts, který se zaměřuje zejména na chytré produkční ekosystémy, IoT edge computing a datovou analytiku. Nedílnou součástí bylo představení možnosti zapojení firem do projektu. Další prezentovaný projekt RIEMANN vyvíjí didaktický materiál o řízení flotil mobilních robotů pomocí ROS 2. Všechny tyto příklady vzdělávacích programů konkrétně ukazují, jak mohou průmyslové podniky využít potenciál digitální transformace.

Akci hostil CIIRC ČVUT jako EIT Manufacturing Hub Czechia a organizoval ji EIT Manufacturing CLC East ve Vídni za velké podpory Fakulty strojní ČVUT v Praze, CzechInvestu a Technologického centra Praha.

Více informací eitm-hub.cz/cs_CZ

Foto: Marie Svatoňová, CIIRC ČVUT