5G routery


Průmyslové 5G routery Siemens a jejich využití v průmyslu

Již delší dobu se řada firem zamýšlí nad smysluplným využitím 5G sítí v průmyslu. Aktuálně probíhají testy u řady zákazníků a stejně tak výstavní nasazení 5G sítí pro realtime řízení. Například na loňském MSV v Brně bylo jasným důkazem, že kombinace Siemens průmyslových routerů SCALANCE MUM-800 www.siemens.cz/5g a privátní sítě od mobilního operátora mohou být již dnes plně využity. A to nejen pro sběr dat, ale také pro komunikaci v realném čase jako je Profinet. Lze tak uvažovat o velmi flexibilní výrobě, kdy jednotlivé části mohou být doslova modulárně připojovány bez nutnosti kabelového propojení pro komunikaci.

Autor: Siemens, s.r.o.

V řadě případů bude pochopitelně lepším řešením stávající IWLAN (WiFi6) řešení na bázi průmyslových SCALANCE W prvků a speciální antény RCoax. Bezdrátové řešení na bázi průmyslové wifi (IWLAN) jsou velmi vyzrálá a jejich nasazení je mnoha instalacemi vyzkoušené a ověřené. Oproti privátnímu 5G jde ale vždy o nasazení na kanálech, kde nelze aplikaci garantovat, pouze organizačně přiřadit významné instalaci. Závisí tedy vždy na požadavcích dané aplikace.

S vědomím si důležitosti obou technologií pro průmyslové instalace, Siemens nadále rozvíjí jak portfolio WiFi6, tak i 5G sítí (aktuálně Release 16).

Zákazníci si tak mohou vždy vybrat, která technologie je pro jejich nasazení výhodnější. Řada modulů má navíc zcela identické rozměry. Pro automaticky řízené roboty nebo vozíky tak lze de facto v poslední minutě nahradit wifi klienta za 5G router nebo opačně.

Kromě možnosti testování 5G sítě na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze je také možné domluvit si testování přímo u společnosti Siemens a navštívit tak Industrial Connectivity Hall v Erlangenu v Německu. Ačkoliv jde o testovací halu, oproti reálné výrobní hale v průmyslu je rozdíl minimální. Právě tam si zákazníci mohou udělat kvalitní srovnání mezi možnostmi nasazení průmyslového 5G oproti využití IWLAN technologie. Ostatně Connectivity Hall nabízí možnost testování i pro identifikační (SIMATIC Ident) a lokalizační (SIMATIC RTLS) systémy.

Siemens vlastní průmyslové 5G routery nejen vyrábí, ale také je ve své výrobě v Karlsruhe v Německu intenzivně využívá pro automaticky řízené roboty. Plně se tak drží hesla, že používá to, co svým zákazníkům dodává. 

Pochopitelně veřejné 5G sítě mají svůj význam i pro vzdálený přístup k linkám a technologiím napříkad v kombinaci s centrální platformou SINEMA Remote Connect

Chcete se dozvědět více o našich průmyslových síťových technologiích? Neváhejte nás navštívit v rámci akce TIA na dosah 11. -13. června 2024 v Praze, Brně nebo Ostravě. Zaregistrujte se nyní a přijďte se dozvědět více! Těšíme se na setkání s vámi!

Kontakt: digital.industries.cz@siemens.com