EIT JUMPSTARTER


Pre-akcelerátor na Ukrajině

Jste ukrajinský inovátor s nápadem nastartovat své podnikání? Zapojte se do evropské výzvy „Pre-akcelerátor na Ukrajině“ a získejte až 7500 Eur na realizaci svých nápadů.

NPC 4.0, CIIRC ČVUT a EIT Manufacturing, sjednoceni v jednu komunitu, stojí za Ukrajinou. Na podporu ukrajinských inovátorů ve výrobě chceme podpořit nový program: „Pre-akcelerátor na Ukrajině -EIT Jumpstarter.“  Cílem výzvy je pomoci ukrajinským inovátorům proměnit jejich nápady a objevy v úspěšné firmy. EIT Manufacturing pomůže týmům s vysokým potenciálem v rané fázi rozvíjet jejich podnikatelský nápad prostřednictvím online školení, odborného mentoringu a subgrantingu. Nejlepší vybrané týmy mají také možnost vyhrát peněžní ceny 7 500 EUR a 5 500 EUR a 3 500 EUR a přístup do sítě komunit EIT.

S přispěním naší mezinárodní komunity složené z obchodních expertů, výzkumných center a univerzit vytváříme příznivé prostředí pro rozkvět kreativního myšlení a inovací. Absolventi programu a jako součást komunity absolventů získají od komunit EIT další podporu a specializované poradenství týkající se další fáze jejich počáteční cesty.

Pro koho je výzva určena?

Jste součástí vědeckého projektového týmu, inovátor, vědec, doktorand nebo magisterský student s nápadem na produkt nebo službu, který by narušil stávající trhy v odvětvích deeptech nebo souvisejících s průmyslem nebo ve výrobě? Chcete přinést svůj nápad z laboratoře na trh? Pak je pro vás ideální příležitost.

Co se naučíte?

Během října až prosince 2022 najdete a ověříte nejlepší obchodní model pro svůj inovativní nápad a naučíte se jej prezentovat. Osnova programu se skládá takto:

  • Online bootcampy a mentoring  - Obdržíte online školení (celkem 15 hodin) poskytované odborníky k vytvoření obchodního případu pro podnikatelský nápad; stejně jako znalosti o prezentaci obchodního případu s cílem získat finanční prostředky od investorů. Kromě toho budete mít přístup k odborným mentorským sezením na individuální bázi.
  • Online Pitch Day - Budete soutěžit o peněžní ceny a prezentovat svůj nápad v online akci před odbornou porotou.

Proč se jedná o unikátní příležitost?

Metodika programu je založena na systému EIT Jumpstarter, oceněném pre-akcelerátoru, který uvedlo do života šest znalostních a inovačních komunit EIT v projektu vedeném EIT Health.

Detailní informace o žádosti

Registrace jsou otevřené do 19. října