INOVACAST


Potřeba transferu technologií do průmyslu stála u zrodu NCP4.0 

Profesor Vladimír Mařík z CIIRC ČVUT pokračoval v diskusi s Alešem Vlkem v Inovacastu.

„Já mám rád, když výsledky výzkumu jdou do praxe,“ odpovídá prof. Vladimír Mařík na otázku, proč vzniklo Národní centrum průmyslu 4.0 a zároveň vysvětluje roli centra při zavádění Průmyslu 4.0 do českých průmyslových podniků. Podle čeho poznat inovativní podnik, potřebujeme dotace a může české školství nasytit poptávku po kvalitních absolventech technických oborů? Nejen o tom si povídá moderátor Aleš Vlk se svým hostem ve 2. dílu Inovacastu. 

Sledujte Inovacast 

Profesor Vladimír Mařík je zakladatel a vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Inicioval založení Národního centra Průmyslu 4.0 a je jedním z tvůrců konceptu Průmyslu 4.0 spolu s prof. Wolfgangem Wahlsterem z Německého výzkumného střediska pro umělou inteligenci (DFKI).