Představujeme nové partnery NCP 4.0


AXIOM TECH s.r.o. – partner na úrovni Asociovaný parnter

AXIOM TECH s.r.o. působí po celém Česku s pobočkami ve Zlíně, Žďáru nad Sázavou a Plzni. O potřeby zákazníků se v současnosti stará tým téměř 80 zaměstnanců, z toho je 80 % techniků.

AXIOM TECH s.r.o.  vás provede spletitým labyrintem digitální transformace­­­ a společně s vámi vybere technologické řešení, které vám padne jako ulité. Partnerem strojírenských firem je už téměř 30 let.

Společnost nabízí ucelené portfolio softwarových řešení pro strojírenství. Pomůže vám s technickou přípravou výroby, správou dat a výrobních činností, plánováním, programováním robotů i simulacemi automatických linek. Využít můžete také služby konstrukční kanceláře.

Technologická řešení využívají PLM platformu společnosti Siemens. Jako jediná v ČR se společnost AXIOM TECH s.r.o.  v roce 2015 stala platinovým partnerem společnosti Siemens Digital Industries Software pro oblast průmyslového softwaru a patří mezi její nejvýznamnější partnery v oblasti softwarových technologií v Evropě. Má certifikaci Smart Expert Solution Partner pro NX CAD, NX CAM, Solid Edge, Tecnomatix Plant SImulation, Tecnomatix Robotics a Simcenter 3D. Je také autorizovaným partnerem společnosti CG Tech a jako jediná v ČR dodává špičkový software VERICUT pro optimalizaci a verifikaci NC kódu.

Více informací https://www.axiomtech.cz/


Univerzita obrany – partner na úrovni Akademický partner

Univerzita obrany nabízí široké spektrum technických, manažerských a zdravotnických studijních programů. Jako jediná vojenská vysoká škola v ČR připravuje vojenské profesionály – důstojníky pro Armádu ČR, ale i civilní odborníky ve prospěch bezpečnostního systému státu a obranného a bezpečnostního průmyslu.

Výzkum a vývoj se uskutečňuje v souladu se zákony a usneseními Vlády ČR pro oblast výzkumu a vývoje především v oblastech dlouhodobé orientace Univerzity obrany. Je vyjádřen zejména výzkumnými záměry fakult a ústavů, cíleným výzkumem organizovaným příslušnými orgány AČR, externími a interními projekty v rámci vyhlášených programů a dále potřebami AČR, státní správy a obranného průmyslu.

Akademičtí pracovníci UO se zapojují do řešení projektů obranného výzkumu, projektů vědeckotechnického rozvoje, výzkumných záměrů a specifického výzkumu na vysokých školách. Podle možností získávají projekty národních a mezinárodních grantových agentur, zapojují se do činnosti výzkumných institucí NATO zejména k naplňování programů výzkumu a vývoje řešených RTO. Docenti a profesoři působí i v řadě dalších mezinárodních institucí zabývajících se výzkumem, normativními akty apod. Do řešení projektových úkolů se zapojují i studenti, především doktorských a podle možností i magisterských studijních programů.

Více na https://unob.cz/