VZDĚLÁVÁNÍ 


Nové školicí středisko Siemens SITRAIN

Globalizace, digitalizace, internet věcí, nové obchodní modely – to je pouze několik z mnoha faktorů, které ovlivňují a mění náš způsob práce, života a učení. Celoživotní vzdělávání se tak stalo nutností napříč průmyslovými obory. Siemens podporuje neustálý proces učení se jak u svých zaměstnanců, tak u zákazníků a partnerů. A s touto vizí již před časem vznikl školicí koncept SITRAIN.

Autor: Siemens, s.r.o.

SITRAIN – budoucnost učení

SITRAIN je školicí středisko společnosti Siemens, které se zaměřuje na výše uvedené trendy a nové nároky na vzdělávání. Představuje moderní kulturu vzdělávání, zabývající se potřebami studentů a požadavky inovativních společností. Realizuje budování znalostí v průmyslovém sektoru způsobem skutečně orientovaným na budoucnost a podporuje tolik potřebný přechod k neustále se učící společnosti. SITRAIN nabízí externím zákazníkům i interním zaměstnancům ucelenou řadu znalostí o průmyslových produktech Siemens – přímo od výrobce, pro všechna průmyslová odvětví a aplikace, pro začátečníky i odborníky.

Tato školení zároveň poskytují efektivní, flexibilní a kontinuální způsoby vzdělávání. SITRAIN kombinuje didakticky efektivní metody s modulárními možnostmi. Budoucí životaschopnost společnosti závisí na schopnostech jejích zaměstnanců a lze ji podpořit právě inovativní nabídkou vzdělávání.

Zdroj: Siemens, s.r.o.

Školicí středisko SITRAIN v České republice

Siemens poskytuje pro kurzy v České republice skvělé prostředí v nové moderní budově v Horních Počernicích. Prostorné školicí místnosti disponují také kvalitním zázemím, které je podstatně větší, než bylo v původní budově. Školicí kapacita vrostla o více než 100 %, což umožňuje realizovat i další akce. K aktuálním novinkám, které se chystají, patří digitalizační školení na Industrial Edge, školení na práci s TIA Portalem v týmu, možnosti naučit se Java Script pro WinCC Unified nebo školení na SiVArc, což je nástroj pro automatické generování vizualizačního projektu pro Unified Comfort panely.

Řada školení je nabízena již standardně. Dlouhodobě probíhají školení na programovatelné automaty Simatic pro programátory i pracovníky údržby. Lektoři účastníky školení naučí, jak postavit správný HW pro konkrétní automatizační úlohu, jak do něj napsat program a také jak řešit problémové situace. Na školení bezpečnostních aplikací lze nastudovat normy dané naší i evropskou legislativou a podle nich pak napsat program, který je dodržuje. V oblastí vizualizací jsou k dispozici školení od nejmenších operátorských panelů až po rozsáhlé SCADA aplikace, které řeší ovládání velkých výrobních celků. Pozornost patří také komunikacím, kde posledním přidaným školením bylo dlouho očekávané téma komunikačního standardu OPC-UA ve spojení s PLC Simatic S7-1500. Hitem posledního roku je školení na TIA Openness, které účastníky naučí, jak automaticky generovat program pro PLC Simatic. Dlouholetou tradicí mají ve školicím středisku SITRAIN také témata týkající se řízení obráběcích strojů pomocí zařízení SINUMERIK.  

Veškeré informace o nabízených školeních najdete na webu www.sitrain.cz, kde jsou všechny kurzy a školení popsány a kde se zároveň můžete na vybraný termín registrovat.  Navštivte nás v našem novém školícím středisku.

Zdroj: Siemens, s.r.o.