NÁVŠTĚVA NĚMECKÉHO PREZIDENTA


Německý prezident navštívil výzkumné centrum RICAIP. Seznámil se s robotickými experimenty i partnery NCP4.0

V rámci státní návštěvy České republiky navštívil v pátek ráno německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier spolu se svojí manželkou mezinárodní výzkumné centrum RICAIP na pražské technice. Centrum je výsledkem dlouhodobé česko-německé vědecké spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0. Prezident se v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze setkal s představiteli akademické a průmyslové sféry, kteří se podílejí na výzkumu a vývoji moderních technologií pro průmysl.

Zdroj: Tisková zpráva CIIRC ČVUT, upraveno

Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu – RICAIP – propojuje průmyslové testbedy v České republice, konkrétně v CIIRC ČVUT a CEITEC VUT v Brně, s testbedem německých výzkumných institucí DFKI a ZeMA v Saarbrückenu. Experimentální pracoviště Testbed pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT je díky tomu v posledním roce a půl vybavováno z evropských a národních fondů nejnovějšími technologiemi pro chytré továrny. Do tohoto vědecko-výzkumného ekosystému akademicko-průmyslové spolupráce jsou zapojeni partneři NCP4.0, kteří jsou dodavateli technologií, spolutvůrci řešení i koneční uživatelé těchto inovací.

Setkání s prezidentem se proto zúčastnili partneři Národního centra Průmyslu 4.0, konkrétně Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR, Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škoda Auto, a José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T‑Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.  

„Do společných projektů se zapojují jak velké nadnárodní společnosti, tak i české start-upy“, upřesnil dr. Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT. „Spolu s firmami vyvíjíme inovativní řešení, která mohou pomoci transformaci českého průmyslu směrem k výrobě s vyšší přidanou hodnotou, zejména v malých a středních podnicích.“

„Návštěva německého prezidenta v této době je pro nás symbolická. Před pěti lety, téměř na den přesně, jsme za přítomnosti německé kancléřky Angely Merkelové podepisovali s prof. Wolfgangem Wahlsterem, tehdejším ředitelem DFKI, dohodu o vědecké spolupráci,“ upozornil prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT. „Jsem rád, že po pěti letech usilovné práce můžeme na stejném místě prezentovat konkrétní výsledky našeho společného centra RICAIP, které překračují hranice našich obou států a dokládají silnou spolupráci v Průmyslu 4.0 na skutečně mezinárodní úrovni.“

Prezident zhlédl v testbedu celkem šest robotických experimentů, z toho některé byly připravované ve spolupráci s průmyslovými firmami, partnery NCP4.0. Jedním z takových případů je robotická buňka s dopravníkem pro rychlé operace – robot Delta od společnosti Siemens. Tento demonstrátor je rozšířen o ukázku využití při vzdálené údržbě s rozšířenou realitou za pomoci headsetu HoloLens - FataMorgana vyvinutého  Pocket Virtuality a připojeného pomocí 5G síťě od T-Mobile. Škoda Auto je uživatelem takovéhoto řešení ve výrobě.

Jaroslav Lískovec, ředitel NCP4.0, prezentoval ochrannou masku RP-95, do jejíhož bleskového vývoje a posléze tisku pomocí specializovaných 3D tiskáren se v prvních týdnech pandemie koronaviru zapojila řada partnerů.

„Ukázky, které jsme pro návštěvu pana prezidenta připravili, pokrývají širokou škálu výzkumu našich týmů na CIIRC ČVUT a RICAIP,” přiblížil dr. Tilman Becker, ředitel RICAIP. „S týmem DFKI jsme například na dálku propojili operátora v Praze s roboty v testbedu v  Saarbrückenu, abychom ověřili proveditelnost principů distribuované výroby a také vzdálenou spolupráci člověka a robota.“

Galerie