PRODUKTOVÁ DATA


Nebojte se využít i data z produktů, které již opustily vaší výrobní linku a zlepšete zákaznický servis, radí Eviden

Data a jejich využití pro podporu byznysu či optimalizaci výroby jsou v dnešní době již běžnou součástí chodu každé firmy, která chce na trhu uspět. Technologie nám umožňují sledovat výrobek během celého procesu výroby, pomáhají nám s prediktivní údržbou strojů a pomáhají s automatizací napříč celou společností. Data však nabízí ještě mnohem více než sledování procesu výroby. Se správným přístupem mohou být využita i pro zkvalitňování a optimalizaci produktu v rámci jeho celého životního cyklu.

Autor: Eviden

„Sbírání dat z produktů je možné v podstatě všude, nejenom při výrobě, ale i za provozu vašeho zařízení u koncového zákazníka. Za Eviden, respektive naši dceřinou společnost DataSentics, dáváme za příklad společnost, která vyrábí tepelná čerpadla. Díky naší datové platformě jsou schopni zajistit sledování funkcí několika desítek tisíc ale i každého jednoho čerpadla, zajistit jejich servis i průběžnou optimalizaci“
Jiří Bavor ředitel pro oblast průmyslu české pobočky společnosti Eviden

Sledování produktu u zákazníka s sebou přináší také spoustu výzev. Jednou z nich je legální ošetření celého procesu, protože produkt, jehož data využíváte, je již fakticky ve vlastnictví zákazníka, který se sběrem dat musí souhlasit. Důležitým aspektem sběru dat je také bezpečnost, protože data jsou sbírána z různých infrastruktur, často v majetku zákazníka. Proto je třeba řádně zajistit, aby vzdáleným přístupem nebyla případně ohrožena ani vaše data, ale ani infrastruktura zákazníka.

Další výzvou je heterogenita prostředí, a tím i vysoká rozmanitost dat. Každý produkt je vystaven jiným vlivům, ať už jde o prostředí či zásahy uživatele. Dobře nastavený sběr dat však může zajistit jak personalizaci produktů, tak i plošné využití dat z velkého vzorku. Vzdáleně je pak možné upravovat parametry jednotlivých produktů či jejich skupin, i zpětné využít data pro konstrukci nového typu produktu a úpravě jeho vlastností tak, aby vyhovoval reálnému použití v praxi.

Sběr dat z produktů přináší firmě konkurenční výhodu v podobě rychlého servisu a pro zákazníka bezproblémové reaktivní i prediktivní údržby. Zákazníkovi tak odpadají starosti s péčí o produkt a při jakékoliv potíži má jistotu rychlého řešení. Většina problémů může být díky důkladnému monitoringu vyřešena na dálku, a to často ještě dříve, než zákazník vůbec zjistí, že by nějaký problém mohl nastat.

„Vzdálený monitoring dat je již dlouhodobou praxí například v letectví, kde jsou takto svými výrobci sledovány letecké motory a dle dat je plánována jejich údržba a provoz“

Podobnou praxi lze aplikovat i na jiné dopravní prostředky jako vlaky, tramvaje, auta či autobusy. „Velice vhodný je taky sběr dat a vzdálená správa výrobních technologií, kdy dodavatel technologie, například výrobní linky nebo stroje, může na dálku monitorovat provozní parametry a zajistit bezpečný a efektivní provoz zařízení a jeho údržbu. A případně také přímo převzít odpovědnost za takový stroj a zákazníkovi ho pak prodat formou „garance provozu“ – což je výhodné jak pro zákazníka, tak pro dodavatele“, dodává Jiří Bavor.

Data jsou zkrátka cenným aktivem. Klíč k uvolnění jejich potenciálu přitom nespočívá pouze v jejich sběru a analýze, ale v jejich inteligentním a efektivním využití.

3 tipy odborníka, jak zlepšit data management ve výrobní firmě

  1. Data jsou nástroj, ne cíl
    Do budoucna se bude dařit těm firmám, které dokážou efektivně a chytře sbírat, analyzovat a využívat ta správná data," říká Jiří Bavor, ředitel pro oblast průmyslu české pobočky společnosti Eviden. Výzva nespočívá v technické proveditelnosti sběru dat, ale v definici těch skutečně důležitých dat a jejich efektivním využití. Abyste správně využili data, musíte vědět která data vlastně potřebujete sbírat a PROČ“. Vždy je třeba myšlenku sběru dat dotáhnout až do konce – tedy až k užitku pro vašeho zákazníka. Tedy odpovědět na otázku „Co potřebuji zlepšit na svém produktu / službě, aby byl můj zákazník spokojenější?  A jaká data mi k tomu můžou pomoci?“
  2. Klíčová je správná interpretace a porozumění, co vám vlastně data říkají
    Dobrý datový analytik umí se sběrem a interpretací dat výrazně pomoci, ale bez spolupráce s managementem to nejde. „Bohužel se často stává, že prezentaci výsledků datové analýzy rozumí pouze analytici, ale už ne ti, komu je analýza určena, tedy management firmy. Správná datová analýza nám nemá říkat „KOLIK“ ale odpovědět na otázku „PROČ“ a ideálně i pomůže odpovědět „CO“ – tedy co máme udělat, aby naši zákazníci byly s naším produktem nebo službou spokojení a naše firma byla úspěšnější,“ říká Jiří Bavor ze společnosti Eviden.
  3. Data (ještě) nejsou informace
    Je důležité mít na paměti, že data sama o sobě ještě nejsou informacemi. Informace jsou data prezentovaná v takovém kontextu a takovou formou, který dává smysl a význam příjemci takové informace. Správně zpracovaná, interpretovaná a prezentovaná analýza dat může managementu pomoci přijímat správná rozhodnutí.