DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE


NCP 4.0 se bude podílet na Evropském digitálním hubu ČVUT

EDIHy slouží jako jednotná kontaktní místa, která mají za úkol pomoci zejména malým a středním podnikům, ale i organizacím veřejného sektoru s jejich digitální transformací. Poskytují svým klientům celou škálu služeb, školení i své know-how či testovací výzkumnou infrastrukturu.

Zdroj: Tisková zpráva ČVUT, Alena Nováková

V červnu zveřejnila Evropská komise výsledky hodnocení zaslaných kandidátů na vznik Evropských center pro digitální inovace (EDIH). Za úspěšným schválením projektu EDIH ČVUT se výrazně podílí i Národní centrum Průmyslu 4.0, které tuto žádost koordinovalo.  Ekosystém pro Průmysl 4.0 i partneři NCP 4.0 budou velmi důležití pro realizaci služeb EDIHu směrem k transformaci českých SME.

Jedná se o veliký úspěch, jelikož se nám podařilo vytvořit široké konsorcium partnerů, včetně takových, jakými jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR nebo Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Současná ekonomická i politická situace v Evropě jen zvýraznila potřebu, aby firmy byly odolné, flexibilní a konkurenceschopné, a k tomu EDIHy mohou výrazně přispět.
Jaroslav Lískovec ředitel Národního centra Průmyslu 4.0 a koordinátor EDIHu ČVUT

ČVUT, které disponuje výzkumnými týmy v oblasti umělé inteligence na světové úrovni, uspělo jako koordinátor tohoto EDIHu ve dvoukolové žádosti. Na přípravě se kromě Národního centra Průmyslu 4.0 a CIIRC ČVUT podílela většina fakult ČVUT a touto koordinovanou snahou se podařilo získat mechanismus financování 3 miliony eur/3 roky. Ten bude primárně sloužit malým a středním podnikům i veřejné správě a poskytovat konkrétní a smysluplné nástroje včetně testování řešení před vlastní investicí a transfer znalostí.

EDIH ČVUT se zaměřuje na poskytování služeb při zavádění prvků umělé inteligence a strojového učení zejména v oblastech průmyslu, zdravotnictví, dopravy a energetiky. Cílem je výzkum směrem k vyšší digitalizaci malých a středních podniků i veřejné správy. Dalšími partnery, kteří se budou podílet na úspěšném dosažení nastavených ambiciózních cílů, jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, Prg.ai, Pražský inovační institut, Inovační centrum Ústeckého kraje a Českomoravské centrum průlomových technologií.

V první řadě patří veliký dík a uznání Jaroslavu Lískovcovi z NCP4.0 a dalším kolegům z většiny našich fakult a ústavů – bez jejich práce, nasazení a znalostí by ČVUT takto významný úspěch v celoevropském měřítku nezaznamenalo. A děkuji i prorektorům Veronice Kramaříkové a Radku Holému, kteří věnovali schválení EDIHů hodně úsilí. Opět se ukazuje, že naše univerzita jde správným směrem v oblastech vývoje, výzkumu i spolupráce a stává se z ní opravdu excelentní instituce,“ řekl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

EDIH úzce propojuje akademickou a průmyslovou sféru a vytváří podmínky pro zlepšení inovativnosti a konkurenceschopnosti evropských a českých podniků – zejména malých a středních firem. Projekt je podpořen Evropskou komisí a Českou republikou.

Hlavním koordinátorem Programu Digitální Evropa pro Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, to se také bude podílet na spolufinancování těchto center z Národního plánu obnovy.

Klíčovou roli v programu Digitální Evropa hrají právě Evropská centra pro digitální inovace. Jejich hlavním cílem je Vytvoření sítě evropských center pro digitální inovace (EDIHs), které by měly pokrýt všechny regiony Evropy. Výzvy se kromě českých kandidátů také účastnili žadatelé z Rakouska, Estonsko, Irska, Polska, Belgie, Německa, Itálie, Portugalska, Bulharska, Řecka, Lotyšska, Rumunska, Chorvatska, Finska, Litvy, Slovenska, Kypru, Francie, Malty, Slovinska, Maďarska, Nizozemska, Španělska, Dánska, Islandu, Norska a Švédska. V rámci této výzvy bylo vyhodnoceno celkem 283 předložených návrhů.

Více o EDIH ČVUT na https://www.edihctu.eu/cs_CZ/