INOVACAST


Komu patří výsledky vědeckého výzkumu

Matěj Kliman byl hostem v křesle Aleše Vlka

Matěj Kliman je trochu neobvyklým hostem Inovacastu, je totiž právník. Ve své praxi se zabývá spoluprací výzkumných organizací a průmyslu.

Jeho začátky v této oblasti zapadají do roku 2007, kdy  se v Česku začala otevírat problematika ochrany duševního vlastnictví a zakládání spin-ofů. Tehdy zpracoval první analýzy a metodiky pro ministerstvo školství. A přesto že už je to pár let, jsou tyto metodiky jsou stále na jejich webových stránkách a stále relevantní.

Dnes Matěj Kliman spolupracuje jak s podnikatelskými subjekty, tak s výzkumnými organizacemi a také s poskytovateli dotací. „V Česku máme vyspělou infrastrukturu a technologické vybavení výzkumných organizací. Nejen to je velké plus a přidaná hodnota spolupráce firem akademie. Výhodou je i to, že tyto subjekty mohou požádat o podporu společného výzkumu. Ať už od českých agentur, tak od Evropských institucí.“

„Říká se, že firmy jsou ty flexibilní a rychlé. Ale často je to s akademickým prostředím srovnatelné. Vnímám ale trochu odlišná očekávání. Výzkumu často chybí sebereflexe a pro vědce není nejdůležitější, aby se výsledek rychle dostal do praxe. Navíc i významný vědecký výsledek nemusí být pro praxi zajímavý. I přesto, že třeba řeší důležitý společenský problém."

Komu patří výsledky společného vědeckého výzkumu? I to se můžete dozvědět v Inovacastu.

Sledujte Inovacast 

Matěj Kliman vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 se intenzivně věnuje komplexnímu právnímu poradenství a přednáškové činnosti v oblastech veřejné podpory a výzkumu a vývoje.
V oblasti výzkumu a vývoje má rozsáhlé zkušenosti z poradenství pro významné instituce v ČR a to jak na straně poskytovatelů dotací (MŠMT, TAČR, MPO, MMR, MHMP, MPSV, atd.), tak na straně příjemců z akademické sféry a soukromých firem. Zkušenosti v této oblasti zahrnují ochranu duševního vlastnictví, přípravu a vyjednávání licenčních a jiných smluv, interní audity a přípravu a revizi vnitřních předpisů, zpracování právních a ekonomických analýz a metodik, přípravu nových právních předpisů a jejich novelizací, jakož i podporu významných projektů.