SPOLUPRÁCE


Jiří Kabelka a Robert Keil diskutovali s vicepremiérem Ivanem Bartošem

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se 30. 1. na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky neformálně setkal s předsedou představenstva NCP 4.0 Jiřím Kabelkou a ředitelem NCP 4.0 Robertem Keilem.

Zdroj: Tisková zpráva ČVUT a MMR, upraveno

Stalo se tak během návštěvy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT po podpisu Memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje stavebnictví, které bude realizováno Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním centrem Stavebnictví 4.0. Národní centrum Stavebnictví 4.0 je jednou ze součástí Národního centra Průmyslu 4.0. Spolupráce přispěje k rozvoji informačních technologií ve stavebnictví a jejich začlenění do praxe. Vicepremiér Ivan Bartoš dále diskutoval se zástupci stavebního odvětví o aktuálních tématech stavebnictví. 

Součástí návštěvy vicepremiéra Bartoše byla i návštěva RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0. V rámci této proběhla i diskuse s vědeckým ředitelem CIIRC ČVUT prof. Vladimírem Maříkem a členem představenstva NCP 4.0, předsedou představenstva Národního centra Průmyslu 4.0 Jiřím Kabelkou a ředitelem NCP 4.0 Robertem Keilem ohledně možnosti zapojení do excelentní evropské infrastruktury testbedů k využitelnosti inovací a propojení technologických projektů v oblasti průmyslu a stavebnictví.

Více informací

„Digitalizace stavebního řízení a územního plánování jsou naprosto klíčové pro zrychlení procesů, které probíhají v rámci stavebního průmyslu. V průběhu tohoto roku proto postupně spustíme jednotlivé služby týkající se povolování staveb tak, aby v červenci 2024 bylo možné realizovat kompletní digitální postup úkonů při stavebních řízeních. Pro občany je nejdůležitější webový Portál stavebníka, přes který bude probíhat prvotní komunikace s úřady a současně bude zdrojem údajů například o území nebo o stavbách.
Ivan Bartoš místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Foto: M. Svatoňová, RICAIP, CIIRC ČVUT