TECHNOLOGICKÁ GRAMOTNOST


Jak nadchnout mladé lidi pro techniku? Ukažme jim praxi

Národní centrum Průmyslu 4.0 ve spolupráci se Škoda Auto a platformou Technologická gramotnost přivítalo 20. a 21. března více než 280 studentů základních a středních škol v rámci vzdělávací akce o moderních technologiích. Cílem této spolupráce bylo poutavým způsobem představit mladým lidem nové technologie a ukázat jim je i v praxi. Součástí programu byla komentovaná prohlídka RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT v Praze.

Zdroj: Tisková zpráva NCP 4.0, Alena Nováková

Elektromobilita, umělá inteligence, 5G sítě, internet věcí nebo kyberbezpečnost: to jsou témata, kterým jsme se věnovali v rámci programu na zvýšení technologické gramotnosti studentů středních a základních škol. Přednáškový modul, který připravila platforma Technologická gramotnost přímo na míru žákům a studentům, představuje technologie, které hýbou světem. Zábavně, jasně a prakticky.

„Zvyšování úrovně technického vzdělávání a motivace studentů ke studiu technických oborů je jednou z klíčových osvětových aktivit Škoda Auto. Již několik let jsme také generálním partnerem projektů Technologické gramotnosti, které jsme se nyní rozhodli propojit s aktivitami na půdě Národního centra Průmyslu 4.0. Naším cílem je ukázat žákům a studentům nejnovější technologie naživo, nejen formou přednášek, ale také na praktických příkladech,“ zdůrazňuje Jana Polášek Filová, odborná koordinátorka digitalizace a inovací Škoda Auto.

 „Chceme-li nadchnout mladé lidi pro studium techniky, musíme jim ji umět představit jako moderní a perspektivní obor. V Testbedu pro Průmysl 4.0 se mohli studenti seznámit i s projekty, které vytvořili studenti například v rámci svých bakalářských prací. Třeba s robotickou dámou, která funguje na principech umělé inteligence, nebo s robotickým kávovarem,“ vysvětluje Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0.

„Spolupráce s Národním centrem Průmyslu 4.0 je pro nás skvělou příležitostí, jak spojit akademickou půdu a praxi, představit žákům a studentům nové technologie. Díky zapojení Testbedu pro Průmysl 4.0 RICAIP jsme praxi zase o krok blíže, studenti si mohli vše prohlédnout, vyzkoušet a doslova osahat,“ říká Tadeáš Salaba z projektu Technologická gramotnost.

Partnery Národního centra Průmyslu 4.0 jsou průmyslové firmy, které si dobře uvědomují důležitost zájmu studentů o techniku. Projekt technologické gramotnosti z tohoto důvodu dlouhodobě podporuje i hlavní partner centra Škoda Auto.

V rámci prohlídky RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0, který se nachází na 1640 m2 ve dvou patrech Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a jehož spodní tzv. "těžká" část patří Fakultě strojní ČVUT, byly k vidění například Delta robot s dopravníkem, který je pro zajištění bezpečnostních a řídících funkcí vybaven 5G komunikačním modulem a pro zpracování obrazu využívá algoritmy umělé inteligence, či metrologická laboratoř kompletně vybavená pro optické a hmatové měření. Nebo interaktivní kolaborativní robotické pracoviště pro montáž, kde lze vytvořit interaktivní robotickou pracovní stanici s kolaborativními roboty, kteří jsou schopni sestavit Hanojskou věž pomocí fotoaparátu nebo hrát deskové hry.

Testbed je výzkumné a experimentální prostředí, kde se kombinují různé technologie jako aditivní výroba, obrábění, robotická manipulace, inteligentní dopravní systémy, spolupráce člověka a robota, automatizované skladování a další. Klíčovým aspektem Testbedu je existence tzv. digitálního dvojčete, pod kterým lze chápat virtuální model výrobku, výrobního procesu a celého výrobního zařízení propojeného skrz řadu senzorů v reálném čase s fyzickým světem v kyberneticko-fyzický prostor.

Vzdělávací akce byla připravena na dva dny. První den patřil studentům středních škol v podobě dopoledního a odpoledního bloku, kdy každý blok byl určen pro tři školy. To samé čekalo druhý den žáky základních škol. Pro velký úspěch ze strany vyučujících i studentů a zájmu dalších škol chystáme na podzim další pokračování.

Více informací o akci naleznete zde

Virtuální prohlídka části Testbedu k vidění zde: https://vr.fs.cvut.cz/RCMT-CIIRC

Další informace o Testbedu pro Průmysl 4.0 naleznete zde: https://ricaip.eu/testbed-prague/

Foto: CIIRC ČVUT, RICAIP a archiv NCP 4.0