ROADSHOW DIGITALIZACE MSP - JAK NA FINANCE


Financování výzkumně -vývojových aktivit z národních zdrojů TA ČR

Digitalizace díky pandemii nabrala na tempu a zvyšování efektivity a kvality pomocí automatizace, stejně jako zavádění inovací a moderních technologií, už běží v desítkách českých firem. Náklady na digitalizaci ale nejsou zrovna zanedbatelné, a proto vám v nové sérii JAK NA FINANCE představíme celou řadu státem dotovaných programů a nástrojů, které mohou s digitalizací a modernizací pomoci.

Autor: Alena Nessmithová, Account and Event Manager NCP4.0

Nová série si dala za cíl ukázat firmám možnosti, jak zafinancovat zavádění nových technologií, automatizace a robotizace, ale také vlastní vývoj a výzkum. Série Digitalizace MSP, kterou již druhým rokem připravuje Národní centrum Průmyslu 4.0 ve spolupráci s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, bude mít celkem čtyři díly, každý zaměřený na jinou oblast finanční podpory a zdrojů investic. 

První díl, produkovaný ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, jsme vysílali živě ve středu 24. 11. 2021 a ve dvouhodinovém vysílání jsme představili možnosti financování vlastního výzkumu a vývoje, které firmám nabízí právě TA ČR. Na příkladech firem, které díky programu TA ČR mohly navázat spolupráci s vybranou vědecko-technickou institucí, jsme postupně představili jednotlivé kroky celého procesu, poukázali na problematická místa a ukázali jakých výsledků je možné dosáhnout díky spolupráci firem a akademie. V závěrečné diskuzi jsme se věnovali přenosu výsledků do praxe a tomu, jak ošetřit duševní vlastnictví, které v průběhu celého procesu vzniká. 

Záznam pořadu:

Jednotlivé bloky může shlédnout zde: 

Představení programu pro financování inovací ve firmách

Host: Ladislav Mlčák - Regionální zástupce, TAČR 

Případová studie 1 - Systém navigace, lokalizace, řízení a plánování pro flotilu autonomních mobilních robotů

Hosté:  Matouš Pokorný - vedoucí týmu mobilní robotiky, Datavision s.r.o, Tomáš Báča - výzkumný pracovník FEL ČVUT v Praze     

Případová studie 2 - Transfer modelů umělé inteligence pro detekci podvodů podporujících expanzi na zahraničních trzích

Hosté: Martin Rehák - CEO, Resistant AI s.r.o., Václav Šmídl - výzkumný pracovník, FEL ČVUT v Praze  

Případová studie 3 - Vývoj expertního systému pro automatické vyhodnocování patologií ze snímku oka

Hosté: Jiří Krůta - Odborník pro vývoj řešení a implementaci IT systémů, Bonmedix Holding a.s., Petr Švrček - oftalmolog, Bonmedix Holding a.s.

Diskuze: Duševní vlastnictví ve VaV, jeho ochrana a praktické aspekty spolupráce firem a výzkumných organizací

Hosté: Martin Bunček - ředitel Kanceláře TA ČR, Jiří Krechl - Head of R&D CzechInvest, Matěj Machů - zástupce ředitele a patentový zástupce za Charles University Innovations
Prague s.r.o.