INOVACAST


Elektromobilita není vlna, která šplouchne nazpátek

Petr Gaman byl hostem v křesle Aleše Vlka.

V pokračování Inovacastu s Petrem Gamanem z PATRIC rozebírá Aleš Vlk možnosti, výzvy a příležitosti, které především výrobní podniky čekají v následujícím období s ohledem na rostoucí ceny energií. Mnohé z firem, které chtějí navrhnout úsporné řešení, ztroskotají již v prvním kroku a zpravidla mají společného jmenovatele - nemají data ani dlouhodobou strategickou vizi svého směřování. „Už na vrátnici poznáte, kdo bude sedět v ředitelském křesle,“ říká Petr Gaman. Přitom pouhým sběrem dat a jejich analýzou vždy se vždy zjistí příčina plýtvání energií, jejíž odstranění vede k úspoře minimálně 10 %.

Pro překonání hlavních energetických výzev v podobě dekarbonizace průmyslové výroby a vyrovnání se se skokovými rozdíly v cenách energií je nutné rychle identifikovat, kam až je možné firmu flexibilně přizpůsobit nové situaci a pokud to nejde, nebát se udělat zásadní změnu. Existuje však jedna oblast, ve které existuje obrovská příležitost. „Elektromobilita není vlna, která šplouchne nazpátek. Pojďme ukousnout kousek z koláče ekosystému baterií, protože baterie se stává novým stavebním kamenem průmyslu i ekonomiky.“

Sledujte Inovacast 

Ing. Petr Gaman je technickým ředitelem mezinárodního centra výzkumu pokročilých technologií a inovací se sídlem v Praze (PATRIC). Je absolventem ZČU v Plzni, fakulty elektrotechnické, celoživotně působí v elektrotechnickém průmyslu a zaměřuje se na R&D projekty v oblasti elektromobility a využití baterií. Během své profesní dráhy pracoval jako technický ředitel ve firmách Škoda Electric, Flextronics Czech a Hutchinson a jako výkonný ředitel technologické firmy AERS s.r.o. V současné době se nejvíce věnuje energetickým auditům.