EIT JUMPSTARTER


EIT Manufacturing Call for Proposals 2025

Firmy se mohou zapojit jako partneři do projektu do oblasti vzdělávání, inovace a regionální rozvoj a získat dotaci v rámci této výzvy

Předkládat můžete ve 4 hlavních oblastech a 6 tematických okruzích:

  • Vzdělávání
    • Udržitelná výroba pro budoucnost, Digitální inovace ve výrobě
  • Inovace
    • Inovativní řešení pro průmyslové výzvy, Přechod k odolné a na člověka zaměřené výrobě
  • Regionální inovační schéma
    • RIS Inovace, Zvyšování a přeškolování pracovníků ve výrobě v zemích EIT RIS (RIS Vzdělávání)
  • Program magisterského a doktorského studia I&E

V závislosti na tematickém okruhu lze předložit návrhy s délkou trvání 12 měsíců a rozpočtem v rozmezí 200 000–1 000 000 EUR. Míra spolufinancování je stanovena v rozmezí 0–30 %, v závislosti na zvoleném tématu.

Termín pro přihlášení: od 29. 4. 2024 do 8. července 2024

K této výzvě proběhne online matchmakingová akce ve dnech 29.–30. dubna 2024. Účast na ní je zdarma a otevřená všem zájemcům. Registrovat se můžete prostřednictvím tohoto odkazu.

Pro více informací o výzvě k předkládání návrhů a matchmakingové akci neváhejte kontaktovat Annu Tahovskou – Anna.Tahovska@cvut.cz.