DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE


EDIH ČVUT oznámil zahájení své činnosti: podpoří inovace ve firmách a veřejné správě

Již v lednu 2023 zahajují činnost Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) financovaná Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která podpoří digitální transformaci podniků a veřejné správy. Hned čtyři z pěti v Česku podpořených center fungují v ekosystému Národního centra pro Průmysl 4.0. Svou činnost jako první v tiskové zprávě oznámil EDIH ČVUT. O činnosti center budeme pravidelně informovat.

Zdroj: Tisková zpráva ČVUT, Alena Nováková

V lednu 2023 zahajuje svou činnost Evropské centrum pro digitální inovace – EDIH ČVUT podpořený Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Konsorcium zahrnující silné inovační partnery je zaměřeno zejména na podporu firem (SME, startupy) a veřejné správy v oblasti umělé inteligence a strojového učení. EDIH ČVUT nabídne komplexní balíček služeb – nové technologie, transfer znalostí, infastrukturu, řešení na míru i školení. Zájemci budou moci využívat služby EDIHU ČVUT již v tomto roce.

Zahájení činnosti českých Evropských center pro digitální inovace (EDIH, z anglického European Digital Innovation Hub) přichází v pravou chvíli. V situaci, kdy se mění paradigma fungování světového průmyslu a zároveň externí vlivy dramaticky ovlivňují výkon firem v posledních letech (opatření spojená s koronavirem, energetická krize, změna v odběratelsko-dodavatelských vztazích), dochází firmám prostředky na potřebné investice do inovací. Překonání překážek spojených se zastaralými výrobními procesy a tvorby finálních produktů může napomoci zřízení nových Evropských center pro digitální inovace. Těch bylo v roce 2022 pro Česko schváleno celkem pět. EDIH ČVUT získal podporu Evropské komise a ministerstva průmyslu a obchodu na tři roky v celkové výši tři miliony euro.

„Naším cílem bude posílit digitální transformaci českých firem a veřejné správy a podpořit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím inovací v oblasti AI. Umělá inteligence je v současné době jednou z technologií, které velmi výrazně pomáhají firmám se stát efektivnější a flexibilnější. Právě využití této technologie v probíhající turbulentní době může být zlomové. Naším cílem je ale i zintenzivnit využití AI ve veřejné správě, která má ve využívání této zásadní technologie zpoždění.
Jaroslav Lískovec ředitel Národního centra Průmyslu 4.0 a ředitel EDIHu ČVUT

České firmy, zejména ty malé a střední, a veřejná správa, budou moci požádat o podporu na realizaci služeb již během roku 2023. EDIH ČVUT nabídne služby a vzdělávání zejména v oblasti umělé inteligence a strojového učení, zároveň ale již podepsal memorandum o spolupráci se dvěma dalšími českými EDIHy: v Brně (kyberbezpečnost) a Ostravě (superpočítače). To umožní poskytování komplexních služeb napříč rozdílnými potřebami firem.

Součástí EDIHu ČVUT jsou silní partneři, kromě Českého vysokého učení technického – všech jeho fakult a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT), jsou to SP ČR – Svaz průmyslu a dopravy ČR, AMSP – Asociace malých a středních podniků, VUPI – Výzkumný ústav podnikání a inovací Hospodářské komory, spolek prg.ai, PII – Pražský inovační institut, ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje a Českomoravské centrum průlomových technologií.

EDIH ČVUT bude stavět na již existující infrastruktuře a ekosystému ČVUT, a to RICAIP (Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu zahrnující české a německé výzkumné laboratoře) a Národního centra Průmyslu 4.0 (akademicko-průmyslová platforma spojující více než 50 českých partnerů).

Díky EDIHu ČVUT si budou moci firmy například otestovat technologie před jejich vlastním pořízením, a to například v Testbedu pro Průmysl 4.0 ČVUT fungujícím v rámci RICAIP. EDIH ČVUT nabídne i konzultace, prototypování, vzdělávací a odborná školení a kurzy.  EDIH ČVUT navazuje také na činnost Digitálního inovačního hubu CIIRC ČVUT, který má několikaletou zkušenost s poskytováním podobných služeb firmám a je také napojen na zahraniční sítě a iniciativy, např. CLAIRE, ELLIS, EIT Manufacturing, DIH4AI nebo DIH World.

Více informací naleznete na webových stránkách EDIH ČVUT. 

EDIHy v ekosystému NCP 4.0

CYBERSECURITY INNOVATION HUB

Lídr: CyberSecurity Hub, z.ú. z Jihomoravského kraje

Specializuje na kyberbezpečnostní výzkum a průmysl, komercializaci a implementaci technologií. Mimo jiné se zabývá osvětou a vzděláváním na poli kybernetické bezpečnosti. Působností spadá Cybersecurity Innovation Hub jak do veřejného, tak i soukromého sektoru.


EDIH ČVUT

Lídr: České vysoké učení technické v Praze

Zaměřuje se na výzkum a transfer technologií, digitalizaci veřejné správy a na malé a střední podniky. Hlavními cílovými skupinami tohoto centra jsou v oblastech umělé inteligence a strojového učení - průmyslu, energetiky, zdravotnictví a cestovního ruchu.


EDIH DIGIMAT

Lídr: Intemac Solutions, s.r.o,

Nabízí spolu s partnery služby umělé inteligence, a to především v Jihomoravském kraji s dalším přesahem do Zlínského kraje a na Vysočinu. Projekt se zaměřuje na využití umělé inteligence u malých a středních podniků, digitální transformaci a automatizaci v sektoru výrobních podniků.


EDIH OSTRAVA

Lídr: Vysoká škola báňská -  Technická univerzita Ostrava

Zaměření na technologii HPC – superpočítání (vysoce výkonná výpočetní technika) a působí v regionu Moravskoslezského kraje s přesahem a využitím technologie v celé České republice a Evropské unii. V rámci HPC se zaměřuje na počítačové modelování, numerické simulace, datové analýzy, rozvoj umělé inteligence a robotiky v sektoru průmyslu, dopravy, zemědělství a ve veřejném sektoru.