REPORT Z AKCE


Den otevřených dveří pro Průmysl 4.0

Den otevřených dveří. Jedna z nejdůležitějších aktivit centra, při které mají příležitost se představit partneři NCP 4.0 a prezentovat své výsledky, spolupráci a inovace, se letos konala 29. května v prostorách CIIRC ČVUT a RICAIP Testbedu Praha. Bez těchto partnerů a příkladů spolupráce by byl Den otevřených dveří pro Průmysl 4.0 jen částečný.

Zájem zejména ze strany firem o inovace a setkání s námi předčil naše očekávání, během dne jsme přivítali téměř 200 hostů.

Program byl koncipován velmi dynamicky: první ranní sekce byla dedikována nové publikaci, kterou NCP 4.0 ve spolupráci s téměř 60 autory chystá: Průmysl 4.0 – základ ekonomické transformace.

V rámci strategické diskuse jsme se věnovali zejména tématům:

  • Současný stav Průmyslu & vize do budoucna,
  • Nové obchodní modely a udržitelnost průmyslové výroby,
  • Dopady digitalizace na trh práce.

FOTOGALERIE - PANELOVÁ DISKUSE

Foto: Jiří Ryszawý, ČVUT

Část II - Průmysl 4.0 -  Jak inovace pomáhají (případové studie)

Jak inovace pomáhají: udržitelnost
 

Česká spořitelna a VÚTS
Jiří Václavík, generální ředitel, VIZE NEZNÁ HRANIC“: Inovace a udržitelnost v podání VÚTS – propojování VaV sektoru s průmyslem

Škoda Auto
Lukáš Altman Kousal, odborný koordinátor procesu lisování a automatizace, Energy management v digitálním dvojčeti

DEL
Petr Musil, Executive Director Engineering - Retrofitting baterií

Foto: Jiří Ryszawý, ČVUT

Jak inovace pomáhají: nové obchodní modely

Flow Box 
Jan Denemark, Commercial Director - Zvyšování hodnoty služeb energetického managementu pro zákazníky

Actum Digital
Štěpán Csiba, Division Director - Rozšíření služeb podniku skrze inovace

Jak inovace pomáhají: bezpečnost

Siemens
Miroslav Kuric, konzultant pro digitalizaci průmyslu - Kybernetická bezpečnost a NIS2

T-Mobile
Tomáš Verner, 5G Business Development Expert - 5G privátní sítě – nový standard v průmyslové bezpečnosti

Eviden
Jiří Bavor, Head of Manufacturing SEE - Data Leakage protection – aby vaše data zůstala vaše

Foto: Jiří Ryszawý, ČVUT

Část III - Úspěšná firma 21. století

Testbedy - Váš partner pro inovace
 

Konkrétní příklady spolupráce akademické sféry s průmyslem
Nejmodernější infrastruktura | Expertíza | Financování a dotační příležitosti| Reálné podmínky

Inovační ekosystém testbedů - prostředí pro spolupráci a nové příležitosti, kontext centra RICAIP a sítí AI-MATTERS a EDIH

Ondřej Beránek, AI-MATTERS
Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbed Praha, CIIRC ČVUT

Inovace v kontextu evropského inovačního ekosystému EIT Manufacturing

Anna Tahovská, EIT Manufacturing Hub Czechia
David Kameš, EIT Manufacturing CLC East

Foto: Jiří Ryszawý, ČVUT

Ukázky konkrétní realizované spolupráce a služeb pro firmy v síti univerzitních testbedů Praha - Brno - Ostrava
 

Pavel Burget, CIIRC ČVUT
Petr Kolář, CIIRC ČVUT
Ladislav Dvořák, RoboTwin
Petr Šimoník, FEI VŠB TUO 
Pavel Václavek, CEITEC VUT 

Foto: Jiří Ryszawý, ČVUT

NCP 4.0 - příklady využití inovací v ekosystému partnerů - případové studie
 

KUKA
Radek Velebil, Sales Director CZ & Sk - Použití AMR v praxi

Deprag
Petr Kulhavý, technický manažer - Robotické broušení a leštění v praxi

Smart Informatics
Olga Jedličková, System Architect & CFO - Vzdálená technická podpora v průmyslu pomocí 5G technologie

Bossard
Tomáš Kašpárek, Smart Factory Logistics Manager - Jak jednou provždy vyřešit chybějící díly ve výrobě

INTEMAC
Radomír Zbožínek, Business Development Manager - Unikátní implementace delta robota do výroby firmy Wöhler Bohemia s.r.o.  

AXIOM TECH
Jakub Černý, technický ředitel - Praktické nasazení digitálního dvojčete při zlepšování procesů

Foto: Jiří Ryszawý, ČVUT

Více fotografií z akce naleznete v naší mediatéce