VÝROČNÍ ZPRÁVA


Co plánujeme na letošek? A jak jsme si vedli loni?

Rok 2020 přinesl Národnímu centru Průmyslu 4.0 řadu výzev a příležitostí. Připravili jsme pro vás souhrnnou zprávu, ve které přehledně rekapitulujeme oblasti, kterými jsme se zabývali a zároveň přinášíme plány na letošní rok (které již pilně uskutečňujeme).

Zdroj: Národní centrum Průmyslu 4.0

Rok 2020 v Národním centru Průmyslu 4.0

Rok 2020 přinesl Národnímu centru Průmyslu 4.0 řadu výzev a příležitostí. Připravili jsme pro vás souhrnnou zprávu, ve které přehledně rekapitulujeme oblasti, kterými jsme se zabývali a zároveň přinášíme plány na letošní rok (které již pilně uskutečňujeme).

Děkujeme všem partnerům Centra a ekosystému, který společně tvoříme!

Rok 2020 v Národním centru Průmyslu 4.0 (ke stažení)