5G technologie


5G technologie jako klíč k efektivní vzdálené technické podpoře v průmyslových podnicích

V současné době se průmyslové podniky potýkají s výzvami, jako je stárnutí pracovní síly, potřeba digitalizace procesů a zajištění efektivního servisního supportu pro složité technologické stroje a celky po celém světě. Tento příspěvek se zaměřuje na to, jak může nasazení 5G sítí transformovat a zefektivnit vzdálený technický support, což je klíčové pro udržení produktivity a konkurenceschopnosti v průmyslových odvětvích.

Autor:

Smart Informatics s.r.o.

Ing. Olga Jedličková, System Architect & CFO

Odchod zkušených pracovníků a přechod k digitalizaci

Jedním z hlavních problémů průmyslových podniků je odchod zkušených zaměstnanců do důchodu a potřeba nahradit je méně zkušenými, ale technicky a fyzicky zdatnými mladými pracovníky. 5G technologie umožňuje vzdálenou podporu, která je zásadní pro předávání znalostí a zkušeností, což napomáhá novým pracovníkům rychleji se adaptovat a efektivněji pracovat.

Jak 5G mění průmyslový servis a support

5G sítě nabízí několik klíčových výhod, které jsou zásadní pro průmyslový servis a support:

  • Vyšší rychlosti a nižší latence: Umožňuje vysokorychlostní přenos dat a téměř okamžitou reakci, což je nezbytné pro aplikace vyžadující interakci v reálném čase, jako je vzdálená diagnostika a operativní zásahy.
  • Zvýšená spolehlivost a kapacita sítě: Zajišťuje stabilní a spolehlivé připojení i v náročných průmyslových prostředích, což minimalizuje riziko přerušení důležitých operací.
  • Pokročilé řízení a správa sítí: Umožňuje dynamickou alokaci zdrojů a prioritizaci datového provozu, což zlepšuje celkovou efektivitu využití sítě.

Případová studie: Virtuální vstup technika do průmyslového podniku pomocí 5G sítí

Řešení přenosu videa z místa technického zásahu je navrženo pro maximální efektivitu a operativnost. Umožňuje technikovi sdílet obraz a zvuk z místa technického zásahu v reálném čase přímo do dispečinku technické podpory, což zvyšuje koordinaci a rychlost opravy.  Technik na dispečinku může sledovat online situaci v plné kvalitě a může na danou situaci mnohem efektivněji zareagovat.

Technické řešení pomocí technologie LiveU

Technik je vybavený BodyCam kamerou, která je upevněna na pracovní vestě na hrudi, případně na rameni a poskytuje obraz a zvuk v reálném čase. Kompaktní přenosový kodér LU300S, propojený s kamerou, zajišťuje vysokou kvalitu přenosu signálu do dispečinku technické podpory a je vybaven nejnovější patentovanou technologií LRT™pro stabilní spojení, s plnou optimalizací pro podporu 5G. Jednotka má specificky navržené nativní 5G algoritmy v kombinaci s unikátními modemy a specifickou konfigurací antény, napájení a chlazení. Díky své nízké hmotnosti (900 gramů), kompaktním rozměrům a cenové efektivitě se LU300S přesně hodí do náročných podmínek výrobních závodů ale také do terénu, v případě rozsáhlých výrobních prostor. Jednotka podporuje až 4x mobilní připojení 5G/4G, které zajišťují dva interní modemy se dvěma SIM kartami s vysokou účinností, anténami a dva externí modemy. Díky technologii LRT™ nabízí LU300S spolehlivost i v těch nejnáročnějších situacích. Jednotka LU300S se velmi snadno používá a jednoduše nastavuje. Pro pracovníka v terénu znamená její obsluha pouze zapnutí jednotky a připojení kabelu kamery. Jednotku lze taká zapnout na dálku přímo z technického dispečinku.

Datový bonding zajišťuje dostatečnou šířku přenosového pásma spojením LTE, 5G veřejné sítě, 5G Campus sítě-5G SA (Stand Alone), WiFi nebo pokud to situace umožňuje tak i přes pevnou konektivitu. Pro využití v extrémních situacích a prostředí je naše řešení vybaveno také satelitní komunikací Starlink, která dokáže eliminovat výpadky sítí a doplňuje tak datový bonding. Všechna tato připojení dokáží LiveU jednotky navzájem kombinovat. V případě výpadku jednoho spojení automaticky a bez přerušení využívá LiveU jednotka další konektivitu, kterou má k dispozici a tím zajišťuje bezvýpadkový přenos v požadované kvalitě a šířce pásma

Pro komunikaci s dispečinkem jsou technici vybaveni headsetem, připojeným do kodéru LU300S. Celý systém je koncipován tak, aby měli vždy volné ruce pro práci na místě opravy.

Do zvlášť nepřístupných míst v případě venkovních zásahů může být řešení doplněno malou elektrocentrálou, která zajistí technikovi nezávislost na veškeré infrastruktuře.

Pro flexibilitu v terénu nebo zobrazení specifických detailů ze zásahu mohou technici zároveň s kamerou ještě využít aplikaci LU-Smart, která umožňuje streamovat video a audio přímo z mobilního telefonu nebo tabletu. Tato aplikace také využívá technologii bondingu, která zajišťuje dostatečnou šířku pásma i v náročných podmínkách. Aplikace je k dispozici pro platformu iOS a Android. Pro použití aplikace stačí technikovi mobilní telefon nebo tablet s kamerou, elektronická licence se aktivuje pomocí zaslaného odkazu a přenos je tak pro technika k dispozici během pár okamžiků kdekoliv po světě.  

Pomocí mobilních LU jednotek lze z místa servisního zásahu přenášet zdroje video signálu jako například obraz z PTZ kamery v terénu nebo na servisním vozidle. Dalším zdrojem signálu mohou být záběry pořízené z dronu během inspekčního letu.  

Na pracovišti Vzdáleného dispečinku mohou pracovníci přijímat video a audio signál z mobilního kodéru nebo z mobilního telefonu technika a zobrazovat je ve vysoké kvalitě. Dispečink je schopen nezávisle monitorovat situaci a komunikovat s technikem přímo na místě opravy. V případě potřeby je možné na místo zásahu odeslat technické podklady pro zobrazení na tabletu, popř. streamovat instruktážní video.

Pracoviště dispečinku může být koncipováno tak, že bude schopno obsluhovat i několik techniků v různých lokalitách současně, bez teritoriálního omezení, případně zprostředkovat komunikaci mezi těmito techniky formou bilaterálního spojení či konference. Přenosová řešení LiveU podporují videostreamy špičkové kvality, což technikům na dispečinku umožňuje sledovat každý detail stroje.

Přenos videa je zabezpečený a šifrovaný a je určen pouze pro jasně vymezenou skupinu. Jde čistě o operativní prostředek a je zaručena ochrana dat, například technologických patentů, atd. 

S využitím funkce Store & Forward mohou technici ve výrobě uložit vytvořené video lokálně v jednotce a později jej nahrát na server LiveU. Tato funkce je velmi užitečná v případech, kdy se zákazníci setkají s náročnými síťovými podmínkami, které by jim neumožnily doručit HD video ihned, nebo když je tým technického dispečinku nedostupný například kvůli rozdílům v časových pásmech. Díky přístupu k vysoce kvalitnímu videosouboru prostřednictvím LiveU Central mohou technici dispečinku kdykoli v budoucnu jasně vidět a prozkoumat části zařízení, se kterými zákazník potřebuje pomoci.

Průmyslové oblasti a výrobní haly jsou z hlediska elektronického smogu velmi nepříznivým prostředím pro kvalitní video přenosy. V mnoha případech je pokrytí mobilními telefony velmi slabé a nekonzistentní. Výkon zařízení LU300S a jeho funkce ukládání a předávání dat zajišťují efektivní přímý nebo pozdější přenos.

Technologie LiveU umožňuje připojení až čtyř mobilních sítí (5G/4G) zároveň, což zvyšuje redundanci a spolehlivost připojení. Přenosová jednotka LU300S, s nízkou hmotností a kompaktními rozměry, je ideální pro náročné průmyslové prostředí a terénní použití.

Význam pro průmysl

Využití 5G sítí v průmyslových aplikacích nabízí mnoho výhod:

  • Okamžitá reakce a rychlá diagnostika: Snížení doby odstávky a zvýšení produktivity.
  • Úspory nákladů na servis a údržbu: Snížení potřeby cestování techniků a nákladů na údržbu.
  • Zvýšení bezpečnosti: Vzdálené monitorování a diagnostika minimalizují rizika pro pracovníky.
  • Přenos znalostí: Vzdálená podpora a mentoring urychlují adaptaci a vzdělávání nových zaměstnanců.

Implementace 5G je strategickým rozhodnutím, které může výrazně ovlivnit konkurenceschopnost průmyslových podniků na globálním trhu. Vzhledem k narůstající potřebě rychlé a efektivní reakce na technické problémy, snižování nákladů a zvyšování bezpečnosti pracovníků představuje 5G technologie nejen technologický pokrok, ale i zásadní změnu v přístupu k provozu a údržbě průmyslových zařízení.