Financování vědeckovýzkumných aktivit firem z národních peněz agentury TAČR

24. listopadu 2021

Na příkladech společností, které využili programů TAČR, ukážeme možnosti financování zavádění inovací do výroby ve firmách a možnosti vývoje vlastního řešení na míru ve spolupráci s vědecko-výzkumnou institucí. Ukážeme, jak probíhá proces podání žádosti, jak najít tu správnou vědecko-výzkumnou instituci a jak ošetřit duševní vlastnictví, které v procesu může vzniknout.

Pořad vysíláme online ze studia.

Registrujte se ke sledování pořadu

Registrace otevřeme v září 2021

Řečníci: tbd (zástupci firem, které využily programů TAČR, zástupci TAČR, právní kancelář specializovaná na ochranu duševního vlastnictví a další)

Program: tbd

Program akce


13:00

Zahájení pořadu 


Mluvčí 1

bude doplněno                                             


Mluvčí 2

bude doplněno                                            


Mluvčí 3

bude doplněno                                            


Mluvčí 4

bude doplněno                                               


Partnerem akce jsou