Diskuzní fórum na téma: jak zafinancovat Průmysl 4.0 ve firmě

19. ledna 2022

Diskuze nad silnými a slabými stránkami jednotlivých přístupů a forem finanční podpory, zamyšlení nad potřebami firem z hlediska zavádění technologií a postupů Průmyslu 4.0, nejvhodnější formy státní podpory a její nutnost.

Pořad vysíláme online ze studia.

Registrujte se ke sledování pořadu

Registrace otevřeme v září 2021

Řečníci: tbd

Program: tbd

Program akce


13:00

Zahájení pořadu 


Mluvčí 1

bude doplněno                                             


Mluvčí 2

bude doplněno                                            


Mluvčí 3

bude doplněno                                            


Mluvčí 4

bude doplněno                                               


Partnerem akce je