3D tisk v průmyslové praxi

03. listopadu 2021

3D tisk již není „novátorskou“ technologií, ale má své nezastupitelné místo mezi klasickými výrobními postupy. 

Registrujte se na seminář

Workshop se koná fyzicky - v Praze a registrace na něj je zdarma. Registraci spustíme v průběhu srpna.

Řečníci: tbd

Program: tbd

Program akce


8:00 

Zahájení workhopu 


8:00 - 9:00

Mluvčí 1

bude doplněno                                             


9:00 - 10:00 

Mluvčí 2

bude doplněno                                            


10:00 - 11:00 

Mluvčí 3

bude doplněno                                            


11:00 - 14:00

Mluvčí 4

bude doplněno                                               


Místo konání

CIIRC ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3
Praha 6, Dejvice

Partnerem akce je