Představenstvo

Do Představenstva byli dle Stanov jmenováni a zvoleni dne 9. 9. 2019 tito partneři: ČVUT, VUT, VŠB-TUO, ŠKODA AUTO a SIEMENS, DEL a.s.,
ABRA Software a.s 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky.


Předseda představenstva

Jiří Kabelka, DEL a.s.

Místopředseda představenstva

Petr Šimoník, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


Členové představenstva

Vladimír Mařík – České vysoké učení technické v Praze

Pavel Václavek – Vysoké učení technické v Brně

Eduard Palíšek - SIEMENS Česká republika

Jana Polášek Filová - ŠKODA AUTO a.s.

Jaroslav Řasa - ABRA Software a.s

Jiří Holoubek - Svaz průmyslu a dopravy České republiky


Členy Výkonného výboru jsou všichni členové Představenstva, kteří byli volbou doplněni o partnery Česká spořitelna, Festo, Hospodářská komora ČR, JIC, KUKA, SIC, ZČU, VDT Technology a T-Mobile.