Principy partnerství v NCP4.0

Výhody členství

Hlavní zakládající partner

 • Možnost získat zdarma tři vstupenky na každou placenou akci pořádanou NCP
 • Více setkání se zákazníky (10 ročně)
 • Více odborných seminářů a akcí společně s NCP4.0 (2 ročně)
 • Větší logo, delší video smyčka

Zakládající partner

 • Možnost získat zdarma dvě vstupenky na všechny placené akce pořádané NCP4.0
 • Umístění partnerských profilů v Testbedu – video smyčka
 • Pořádání odborných seminářů a akcí společně s NCP4.0 (1 ročně)
 • Možnost individuálního setkání se zákazníky v Testbedu (5 ročně)
 • Možnost oslovit účastníky akcí pořádaných NCP4.0
 • Možnost umístit svou technologii v prostorách Testbedu (bez nákladů na zprovoznění)
 • Umístění loga v marketingových materiálech NCP4.0
 • Profil partnera na webu NCP4.0

Partner

 • Stejné jako člen a navíc:
 • Možnost přivést své zákazníky 2x ročně na individuální prohlídku Testbedu
 • Možnost získat zdarma vstupenku na všechny placené akce pořádané NCP4.0
 • Možnost publikovat své případové studie v elektronickém bulletinu
 • Možnost využívat logo „Partner NCP4.0“
 • Video smyčka na akcích NCP4.0
 • Účast na zasedáních řídicího výboru (bez možnosti hlasovat)
 • Logo partnera na webu NCP4.0

Člen

 • Odběr elektronického bulletinu se všemi informacemi o činnosti centra
 • Možnost získat zdarma po jedné vstupence na 3 placené akce pořádané NCP4.0 ročně
 • Účast v pracovních komisích
 • Bezplatné odborné konzultace (3 hodiny ročně)
 • Uvedení v seznamu členů na webu NCP4.0

Chcete být partnerem centra?

Partnerstvím v NCP4.0 získáte možnost aktivně ovlivňovat rozvoj Průmyslu 4.0 v ČR a možnost exkluzivní spolupráce s akademickým sektorem (ČVUT, CIIRC) a ostatními partnery, včetně prezentace a implementace svých technologií v rámci testbedu NCP4.0