Zájem o workshop aditivní výroby překonal očekávání

V pondělí 23. září proběhl na CIIRC ČVUT workshop na téma aditivní výroby a 3D tisku, který připravilo Národní centrum průmyslu 4.0 společně se svými partnery – společnostmi Siemens a ŠKODA AUTO. Dlouho dopředu naplněný workshop hostil odborníky na technologie 3D tisku jak z České republiky, tak i ze zahraničí, a přivedl pod jednu střechu taková jména z oboru, jako jsou Josef Průša z Prusa Research, Josef Doleček ze společnosti Fillamentum nebo propagátor 3D tisku Jan Homola.

Cílem workshopu bylo předat účastníkům konkrétní informace týkající se použití aditivní výroby a to včetně detailního technologického postupu vedoucího od prvotního nápadu přes konstrukční návrh až k hotovému výrobku. Jak zmínil jeden z řečníků, tak stále ještě není 3D tisk ve fázi, kdyby tiskárna mohla tisknout pouze na základě obrázku, i když si to velká část veřejnosti myslí. Přednášející měli na místě více než desítku konkrétních výrobků, na kterých dokumentovali jak různorodé výrobky je možné na 3D tiskárnách vyrobit – od těch úplně nejjednodušších až po složité struktury, které by klasickými technologiemi ani nešly vyrobit.

Vytisknout si výrobek s velice specifickými užitným vlastnostmi, ať už se jedná o tvrdost, pevnost, lehkost anebo naopak pružnost, umožňují filamenty, kterých je dnes už celá řada a nové se stále vyvíjejí. O jejich možnostech hovořil Josef Doleček ze společnosti Fillamentum, která patří mezi nejpopulárnější globální výrobce materiálů pro 3D tisk a to jak průmyslový, tak hobby tisk. Zároveň zmínil, že při pořizovací ceně kvalitních stolních tiskáren do 20 000 Kč, dnes může s 3D tiskem začít opravdu každý.

Josef Průša, jehož firma Prusa Research již ovládá 10% světového trhu se stolními 3D tiskárnami, na zajímavých příkladech ukázal, že využití 3D tisku již dávno opustilo hobby segment a stalo se etablovanou výrobní technologií. Na 3D tiskárnách od Josefa Průši si lékaři v IKEMu tisknou modely konkrétních dárcovských orgánů k transplantacím, čeští egyptologové si vyrábějí kopie cenných nálezů pro své výstavy, ale ve velkém je používají také firmy jako Rolls-Royce, TESLA, NASA nebo ŠKODA AUTO.

Odborníci ŠKODA AUTO z Údržby svařoven závodů v Kvasinách a Mladé Boleslavi ukázali desítky konkrétních příkladů, jak lze ve výrobě využít také plastový 3D tisk realizovaný na tiskárnách Prusa. Jeho nasazení u vybraných přípravků používaných ve svařovnách přináší zejména časovou a cenovou úsporu, která v některých případech může dosáhnout zlomku ceny původního dílu vyrobeného klasickými technologiemi. V některých případech mají dokonce přípravky tištěné plastovým 3D tiskem lepší užitné vlastnosti a delší životnost než původní díl, který mají dočasně nahradit. Neméně důležitou výhodou 3D tisku je také jeho využití v rámci rychlého prototypování.

Významné místo v oblasti aditivní výroby zaujímá 3D tisk z kovů. Vzhledem k technické a cenové náročnosti této technologie je její využití zatím doménou především průmyslové výroby, čemuž se ve svých přednáškách věnovali odborníci ze Siemens a ŠKODA AUTO. Zatímco výrobek vyrobený konvenčními postupy se často skládá z několika dílů a prochází několikastupňovým obráběcím procesem, ten samý produkt vyrobený technikou aditivní výroby vznikne najednou a v jednom kuse.  Díky postupnému nanášení vrstev a jejich spékání podle předem definovaného 3D modelu lze dosahovat konstrukcí a užitných vlastností, kterými nedisponují konvenční postupy jako je odlévání a obrábění.  

Workshop ukázal, že oblastí využití aditivní výroby a 3D tisku je obrovské množství a že tyto technologie ještě zdaleka nevyčerpaly své možnosti. Velký zájem o účast na workshopu byl dokladem toho, že firmy se o tyto technologie živě zajímají a z bleskového dotazování na místě vyplynulo, že většina účastníků již s 3D tiskem pracuje nebo v jejich firmě vážně uvažují o jeho zavedení. Zároveň už určité základní informace mají a rádi by si je rozšířili o konkrétní oblasti. Abychom vyhověli poptávce po informacích týkajících se těchto technologií a jejich zavádění, plánujeme spolu s partnery ŠKODA AUTO a Siemens pokračování workshopu na jaře 2020.