Wolfgang Wahlster obdržel čestný doktorát od ČVUT: je autorem konceptu Průmyslu 4.0 a napomohl jeho prosazení v Česku

Wolfgang Wahlster obdržel čestný doktorát od ČVUT: je autorem konceptu Průmyslu 4.0 a napomohl jeho prosazení v Česku

21. ledna v Betlémské kapli proběhl slavnostní ceremoniál, na kterém udělilo ČVUT v Praze profesoru Wolfgangu Wahlsterovi čestný titul Doctor honoris causa. Profesor Wahlster je jednou z nejvýznačnějších osobností německé umělé inteligence (AI) a duchovním otcem myšlenky Průmyslu 4.0. Zasloužil se i o jeho prosazení do České republiky. Již od devadesátých let podporoval českou vědu a rozvinul spolupráci Českého institutu informatiky, robotiky a kybertnetiky ČVUT (CIIRC) s jednou z nejprestižnějších institucí v oblasti umělé inteligence – německou DFKI, kterou založil a donedávna vedl, dnes zde působí jako hlavní výkonný poradce.

Wolfgang Wahlster je průkopníkem zcela nových oborů, které se nacházejí na rozhraní počítačových věd, průmyslového inženýrství a Internetu věcí. Zabývá se pamětí sémantických objektů - digitálním dvojčetem, kyberneticko-fyzickou výrobní architekturou a hybridními týmy robotů a dělníků pro průmysl budoucnosti. Svoji revoluční vizi nazval Průmysl 4.0. Výzkumné výsledky profesora Wahlstera v oblasti Průmyslu 4.0 představují skutečný průlom v konceptu průmyslu budoucnosti. Zcela nové pojetí výroby, založené na umělé inteligenci, položilo základy k synergické spolupráci lidí a robotů v chytrých továrnách budoucnosti. Tyto vize mění způsob uvažování nejen v průmyslu, ale i v dopravě, chytrých městech, distribučních sítích atd., a mohou být považovány za zásadní krok ke změně myšlení, která je zcela nezbytná pro společnost budoucnosti (Společnost 4.0).

„Wolfgang Wahlster je jedinečnou vědeckou osobností. S českými vědci spolupracoval již od devadesátých let a byla to vždy rovnocenná spolupráce, čímž dodal výzkumníkům i potřebnou sebedůvěru pro konkurenci mezinárodního prostředí. Vybudoval si v Česku řadu odborných vazeb, zasloužil se na integraci české AI komunity do evropského výzkumu tím, že ji podpořil v Evropské koordinační komisi a pomáhal českým výzkumníkům po celém světě,“ osvětluje udělení čestného titulu rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček. 

Wolfgang Wahlster vždy podporoval ČVUT a zejména CIIRC již od jeho založení. Rozvinul spolupráci CIIRC s Německým výzkumným centrem pro umělou inteligenci (DFKI), které založil a které se za posledních 31 let stalo nejvýznamnějším neziskovým centrem umělé inteligence na světě, ve kterém pracuje více než 1000 výzkumníků. Tato česko-německá spolupráce má evropský rozměr a v současné době je charakterizována např. projektem RICAIP, který je součástí evropského programu TEAMING, v hodně více než miliarda korun.

„Wolfgang Wahlster je nejen světová osobnost, ale i skvělý člověk a opravdový spolupracovník, kterého znám už více než 30 let,“ vysvětluje profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT, povahu spolupráce s prof. Wahlsterem. „V posledním desetiletí se jeho výzkum přeorientoval výzkumu AI v oblasti počítačové lingvistiky na průmyslové aplikace, tedy koncept Průmyslu 4.0. Z dřívější spolupráce znal potenciál českého prostředí a vyhodnotil jej jako optimální: dobře připravené a s kvalitním vědeckým zázemím. I proto se tento koncept podařilo velmi rychle na české prostředí adaptovat,“ dodává prof. Mařík.

„Jsem nesmírně poctěn rozhodnutím vědecké rady ČVUT, které je jednou z nejstarších a nejlepších technických univerzit v Evropě, udělit mi prestižní titul Doctor honoris causa. Je pro mě velkou radostí a zadostiučiněním, že tento titul oceňuje nejen význam  umělé inteligence a Průmyslu 4.0 v  česko-německém výzkumu v oblasti pokročilé průmyslové výroby, ale i  jejich dopad na ekonomiku v obou zemích. Digitalizace průmyslové výroby, výrobků i služeb bude mít zásadní vliv na budoucnost obou zemí. Intenzivní spolupráce dvou předních institucí v oblasti  průmyslové AI, CIIRC a DFKI, zajišťuje, že obě země zůstanou předními dodavateli pro novou generaci chytrých továren. Moje spolupráce s ČVUT byla vždy založena na respektu k vědecké excelenci CIIRC, spolehlivosti českých projektových partnerů a kvalitě pracovníků, stejně tak jako na sdílených socioekonomických hodnotách,“ komentuje Wolfgang Wahlster své ocenění.

Prof. Wahlster působil jako expert pro inovace ve vládě kancléře Dr. Schrödera a kancléřky Dr. Merkelové, kdy definoval a formoval mnoho dlouhodobých národních výzkumných programů propojujících akademickou sféru a průmysl. V roce 2006 prof. Wahlster obdržel Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo za vynikající přínos v oblasti interakce člověk – technika. V roce 2019 obdržel Velký záslužný řád Spolkové republiky Německo. Německá národní společnost pro informatiku ho zařadila mezi deset nejvlivnějších osobností v oblasti umělé inteligence.

Artificial Intelligence has the power to reshape the world. But we must make sure that we maintain the control over Al systems and that we prevent the misuse of Al. I am happy that all colleagues here at my new alma mater honoris causa share my belief, that our Al systems must be human-centric, that they should support humans, and that they are committed to pursue always our objectives, not theirs.
Wolfgang Wahlster