Vedení Národního centra Průmyslu 4.0 převzal J. Lískovec

Vedení Národního centra Průmyslu 4.0 převzal J. Lískovec

Praha, 28. 1. 2019

Národní centrum Průmyslu 4.0 vede od 1. prosince 2018 Ing. Jaroslav Lískovec, který ve  funkci vedoucího nahradil Ing. Romana Holého. Lískovec bude mít na starosti řízení veškerých činností NCP4.0. Jedná se především o rozvoj aktivit na národní i mezinárodní úrovni, prohlubování spolupráce se soukromým a veřejným sektorem a akademickými a odbornými partnery.

J. Lískovec (40) má bohaté zkušenosti ze státního sektoru, ale i z privátní sféry. Před svým příchodem do NCP4.0 působil jako ředitel sekce Strategie ve státním podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT), který pro Ministerstvo vnitra pomáhal i založit. V NAKIT měl na starosti především oblast budování vysokorychlostního internetu veřejné správy, využití moderních technologií pro zajištění bezpečnostní funkce státu, kybernetické bezpečnosti a zajištění financování těchto projekt pomocí tzv. finančních nástrojů.

V rámci státní správy působil Lískovec také v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest v oblasti přípravy a budování průmyslových zón, kde byl konkrétně zodpovědný za realizaci největší průmyslové zóny v ČR Žatec – Triangle, a to včetně přilákání investorů. Působil také jako poradce pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a později Ministerstvo vnitra v oblasti budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet pro potřeby digitalizace, eGovernmentu a Průmyslu 4.0. Nedílnou součástí jeho práce ve všech oblastech státní sféry bylo zajištění financování pro realizované projekty a to zejména z evropských fondů.  

Portfolio zkušeností pana Lískovce doplňuje úspěšné soukromé podnikání v oblasti technologií a gastronomie. Lískovec studoval ekonomii na ZČU v Plzni a podnikání na VUT v Brně. Hovoří anglicky a ve volném čase se věnuje trendům v moderních technologiích, sportu a především rodině.

Zpráva ke stažení zde.