Školení Průmyslu 4.0 v KNORR-BREMSE

Úspěšné školení Průmyslu 4.0 v KNORR-BREMSE

Jednou z aktivit Národního centra Průmyslu 4.0, které sdružuje řadu firem orientovaných na oblast Průmyslu 4.0, je i nabídka odborného poradenství. Nabídka je určena všem, kteří se zajímají o Průmysl 4.0 a potřebují poradit s jednotlivými kroky při jeho zavádění nebo proškolit personál v konkrétní oblasti.

Jednou z prvních firem, pro kterou Centrum zajistilo školení pro zaměstnance, byla společnost KNORR-BREMSE. Ta je členem Národního centra již od roku 2017. Koncernová společnost KNORR-BREMSE, s hlavním sídlem v Mnichově, je celosvětově vedoucím výrobcem brzdných systémů. Od roku 2010 sídlí v Liberci, kde otevřela svůj nový závod.

Požadavek společnosti byl na školení, které by uvedlo vybrané pracovníky závodu do problematiky automatizace, digitalizace, průmyslových robotů a manipulátorů. Vzhledem k šíři témat bylo školení rozděleno do čtyř bloků, které kromě obecného úvodu, zahrnovaly taková podtémata jako jsou například pružné výrobní systémy, kinematická stavba průmyslových robotů a manipulátorů nebo digitalizace a bezpečnost výroby či pneumatické řízení. Témata a přesné zaměření školení byla ve spolupráci s objednatelem navržena tak, aby splňovala požadavky a reálné potřeby společnosti KNORR-BREMSE.

Školení se uskutečnilo v červnu 2018 a dle zástupce společnosti KNORR-BREMSE, Matěje Vopařila, který měl zajištění školení po technické stránce na starosti, naplnilo očekávání. „Určitě vidím prostor pro budoucí spolupráci. Myslím, že se školení líbilo,“ komentoval školení Vopařil.

S průběhem školení byl spokojený i vedoucí Národního centra, Roman Holý, který doplnil: „Účastníci ohodnotili školení výbornými známkami 1 – 2 (průměr 1,5); celkem 91% z nich bylo velmi spokojeno se všemi aspekty školení (kvalita obsahu, přednášejících a přínos pro praxi) a všichni by toto školení doporučili dalším potenciálním účastníkům.”

Národní centrum Průmyslu 4.0 zajišťuje školení v řadě oblastí, a to ve spolupráci se svými průmyslovými i akademickými partnery. Školení vždy realizujeme na míru dle potřeb a požadavků klienta s ohledem na požadovanou odbornost a také pracovní zařazení zaměstnanců.
Rádi byste proškolili své zaměstnance i vy? Neváhejte se na nás obrátit. Více informací vám poskytne Alena Nessmithová, ncp40@ciiirc.cvut.cz ,
tel. 224 354 159.

FOTO: KNORR-BREMSE