Školení Průmysl 4.0 přineslo manažerům České spořitelny nové podněty pro bankovní praxi

Školení Průmysl 4.0 přineslo manažerům České spořitelny nové podněty pro bankovní praxi

V polovině října realizovalo Národní centrum Průmyslu 4.0 školení pro svého partnera, Českou spořitelnu. Přímo v prostoru Testbedu pro Průmysl 4.0 se sešli relationship manažeři regionálních korporátních center a zástupci řízení produktů pro korporátní klientelu. Cílem školení bylo získat praktické informace, které budou moci dále využívat ve své bankovní praxi a při jednání s klienty.

Školení bylo připraveno na míru dle individuálních požadavků a potřeb klienta, obsahovalo úvodní část a vymezení základních termínů a pojmů, praktické ukázky přímo v Testbedu, a také příklady přímo z firem, které změnily svůj obchodní model a strategii a využily technologie Průmyslu 4.0. Společnost Siemens prezentovala mimo jiné i digitalizaci své továrny ve Frenštátě p.R., společnost SKF představila, jak rámci prediktivní údržby vytváří zbrusu nové obchodní modely a buduje  vztah se zákazníkem. Společnost SAP pak hovořila především o inteligentních řešeních na propojení firemních systémů a procesů.

Zaznělo mnoho zajímavých podnětů a informací; na čem se ovšem shodli jak akademici, tak lidé z praxe je, že není třeba lpět na žádných definicích, naopak je nutné, aby se v Průmyslu 4.0 každý našel dle svých vlastních potřeb. V rámci inovací ve firmách nezačínat od technologií, ale s jasným cílem zvýšit konkurenceschopnost.  Zjednodušeně řečeno, každá firma si musí přesně definovat konkurenční výhodu, kterou získá po zavedení inovace. A to je i významná informace pro bankéře.

Propoziční manažerka České spořitelny, Jitka Řeháková, shrnula zpětnou vazbu účastníků školení takto:  „V České spořitelně  si uvědomujeme důležitost sledování trendů, implementace inovací do podniků i do společnosti, důležitost výzkumu, vývoje a jeho aplikace v praxi. Školení zaměřená na konkrétní oblasti a trendy, jako je například Průmysl 4.0, jsou nedílnou součástí soustavného vzdělávání našich relationship manažerů a dalších bankovních specialistů, abychom mohli co nejlépe pochopit potřeby našich klientů a být jim partnerem při jejich naplňování  a při překonávání úskalí, která s sebou například inovace přinášejí.

Školení v Národním centrum Průmyslu 4.0 pro nás bylo přínosem především díky "zhmotnění" problematiky Průmyslu 4.0. Vynikající je spojení hodnotných přednášek zástupců partnerských společností NCP4.0, zástupců CIIRC a ČVUT a praktických ukázek spojení automatizace a digitalizace, virtuální a rozšířené reality, jejich aplikace ve výrobním provozu simulovaná v Testbedu, case-studies aplikace prvků Průmyslu 4.0 v konkrétních provozech.

To vše velice bylo srozumitelně zasazeno do celkového kontextu odbornými zástupci Národního centra Průmyslu 4.0 - jak z pohledu výrobního procesu, ekonomického přínosu, tak dopadu do konkurenceschopnosti firem a do celé společnosti.“

Podobná mezioborová školení přinášejí i cennou zpětnou vazbu pro firmy z oblasti Průmyslu 4.0, které mají příležitost si ověřit praktické pochopení Průmyslu 4.0 mimo svou oborovou bublinu a navázat spolupráci, propojovat lidi, věci a obchod, což je i jedním ze základních principů, které inovace přináší Společnosti 4.0.