Seminář MPO přivedl české digitální inovační huby k jednomu stolu

Před začátkem prázdnin proběhly hned dvě akce zaměřené na fungování a rozvoj Digitálních inovačních hubů neboli DIHů v České republice a to pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejprve proběhl seminář zaměřený na podporu činnosti českých hubů, který představil huby již fungující v ČR a podal ucelenou informaci o jejich zaměření a činnosti. Na to navázal dvoudenní workshop pod taktovkou platformy CEEInno a španělského konsorcia FundingBox, který nabídl komplexní vzdělávací workshop pro aktuální i potenciální české huby.

Národní centrum Průmyslu 4.0 se samozřejmě zúčastnilo obou akcí a představilo se zde jako hub, který disponuje unikátní infastrukturou testbedu pro Průmysl 4.0 a zázemím prestižní vědecké instituce CIIRC ČVUT. Obě události sloužily také jako výtečné příležitosti k navázání spolupráce s českými výzkumnými a vědeckými institucemi, které již jsou nebo se chtějí stát funkčními digitálními inovačními huby.

Seminář Ministerstva průmyslu a obchodu zahájil náměstek ministra Petr Očko, který program podpory DIH uvedl do souvislosti s nově vznikajícím programem Evropské komise Digitální Evropa (DEP), který si klade za cíl ještě větší rozvoj digitálních kompetencí napříč společností s důrazem na umělou inteligenci, kyberbezpečnost a výkonnou výpočetní techniku. P. Očko uvedl, že při naplňování programu chce MPO využít již existující stávající digitální infrastrukturu a výzkumná centra.  

„Nechceme budovat něco nového, chceme využít to, co tady už je. Je tady hodně center se specializací,“ řekl P. Očko a dodal, že není nutné, aby každé centrum dělalo všechno, že je naopak žádoucí jejich přirozená specializace na různé sektory jako je AI, robotika, zdravotnictví nebo zemědělství.

V rámci semináře dále vystoupili zástupci CzechInvestu, Česko-izraelské smíšené obchodní komory a Ústavu státu a práva Akademie věd, kteří nabídli různé úhly pohledu na potřeby digitalizace. Z českých digitálních hubů se účastníkům semináře představili zástupci center IT4Innovations, RCI ČVUT, DIGIMAT, CIIRC ČVUT, CYBERSECURITY INNOVATION HUB nebo Technologického centra Hradce Králové.

Dvoudenní workshop platformy CEEInno a španělského konsorcia FundingBox poskytl prostor pro funkční i teprve začínající české digitální a inovační huby k výměně informací a předání zkušeností. Zástupci FundingBox provedli uchazeče o založení hubu všemi kroky procesu přes přípravu business plánu, po oslovení zákazníků až po získání financování a v rámci pracovních skupin umožnili zástupcům již funkčních českých hubů podělit se o své zkušenosti s těmito kroky.

V souvislosti s evropským programem Digitální Evropa, který Česká republika podporuje, se dá očekávat, že podobných akcí bude přibývat, neboť nejenom právě skončený seminář dokazuje, že MPO má zájem na rozvoji české sítě digitálních a inovačních hubů.

Obrázek: zdroj TNO
Fotografie: zdroj NCP4.0