Robotizace a robotické aplikace - záznam pořadu

Robotizace a robotické aplikace - další díl série Roadshow

Celý záznam pořadu a doplňující informace k tématu

Zde vám přinášíme celý záznam pořadu s názvem "Robotizace a robotické aplikace", který jsme živě odvysílali 7. 4. 2021 ze studia Deloitte. Zároveň zde najdete materiály, o kterých hosté mluvili v průběhu svého vstupu a doplňující informace k tématu. V případě, že byste se s hosty pořadu rádi propojili, najdete zde i jejich kontaktní údaje. Nebojte se je oslovit, rádi se vám budou věnovat. 

A ať už shlédnete pořad celý nebo jenom jeho část, budeme rádi, pokud nám věnujete ještě několik minut svého času a vyplníte krátký dotazník.
Pomůžete nám tak s přípravou dalších pořadů, které pro vás k tématu Průmyslu 4.0 chystáme. Děkujeme!

Záznam pořadu:

Program pořadu:

13:00                          Zahájení pořadu - moderátor Aleš Vlk

13:01 - 13:30             Robotika - její možnosti a uplatnění v kostce        
                                    Ing. Libor Přeučil, CSc. - vedoucí oddělení Inteligentní a mobilní robotiky, CIIRC ČVUT v Praze
                                    Prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. - vedoucí výzkumné skupiny Kybernetika a robotika, CEITEC VUT v Brně, FEKT VUT v Brně
                                    Prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. - Senior Researcher skupina Kybernetika a robotika, CEITEC VUT v Brně, FEKT VUT v Brně

13:30 - 13:48             Důvody pro automatizaci
                                    Jindřich Vaňous, Country Manager, KUKA

13:48 - 14:06             Životní cyklus projektu robotizace
                                    Jan Bratršovský - Head of Design and Engineering, DEL a.s.

14:06 - 14:24             Bezpečnost konvenčních a kolaborativních robotických pracovišť
                                    Zdeněk Bečka - Application specialist, Safety systems division, SICK s.r.o.

14:24 - 14:42             Automatizace a robotizace výroby s ohledem na výrobu nového modelu Toyota
                                    Tomáš Paroubek – Manažer Zdraví a Bezpečnosti/Korporátních záležitostí, Toyota Motor Manufacturing Czech
                                    Republic, s.r.o.                      

14:42 - 15:00             Robotická nedestruktivní kontrola 4.0
                                    Martin Josífek, obchodní manažer, Radalytica a.s. 

15:00                          Ukončení pořadu


Doplňující informace k tématu:

Ing. Libor Přeučil, CSc. - vedoucí oddělení Inteligentní a mobilní robotiky, CIIRC ČVUT v Praze
kontakt: Libor.Preucil@cvut.cz

Prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. - vedoucí výzkumné skupiny Kybernetika a robotika, CEITEC VUT v Brně, FEKT VUT v Brně
kontakt: pavel.vaclavek@ceitec.vutbr.cz

Prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. - Senior Researcher skupina Kybernetika a robotika, CEITEC VUT v Brně, FEKT VUT v Brně
kontakt: ludek.zalud@ceitec.vutbr.cz

Jindřich Vaňous, Country Manager, KUKA
kontakt: 
jindrich.vanous@kuka.com, tel: +420 226 212 272  

Jan Bratršovský - Head of Design and Engineering, DEL a.s.
kontakt: jan.bratrsovsky@del.cz, zdenek.navratil@del.cz, tel: +420 566 657 125

Zdeněk Bečka - Application specialist, Safety systems division, SICK s.r.o.
kontakt: 
zdenek.becka@sick.cz, tel: +420 727 807 001  

Materiály k bezpečnosti robotických pracovišť
web: Senzorová řešení pro robotiku
brožura ke stažení: Senzorová řešení pro robotiku
video: Sensor solutions for robotics: Working together as equals

Tomáš Paroubek – Manažer Zdraví a Bezpečnosti/Korporátních záležitostí, Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o.
kontakt: tomas.paroubek@toyotacz.com, tel: +420 736 526 605

Martin Josífek, obchodní manažer, Radalytica a.s. 
kontakt: martin.josifek@radalytica.com, tel: +420 731 073 587

videa k nedestruktivní robotické kontrole - video galerie 


Robotika - její možnosti a uplatnění v kostce  

  • Ing. Libor Přeučil, CSc. - vedoucí oddělení Inteligentní a mobilní robotiky, CIIRC ČVUT v Praze
  • Prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. - vedoucí výzkumné skupiny Kybernetika a robotika, CEITEC VUT v Brně, FEKT VUT v Brně
  • Prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. - Senior Researcher skupina Kybernetika a robotika, CEITEC VUT v Brně, FEKT VUT v Brně

Důvody pro automatizaci

  •  Jindřich Vaňous, Country Manager, KUKA

 Životní cyklus projektu robotizace

  •  Jan Bratršovský - Head of Design and Engineering, DEL a.s.

Bezpečnost konvenčních a kolaborativních robotických pracovišť

  •  Zdeněk Bečka - Application specialist, Safety systems division, SICK s.r.o.

Automatizace a robotizace výroby s ohledem na výrobu nového modelu Toyota

  • Tomáš Paroubek – Manažer Zdraví a Bezpečnosti/Korporátních záležitostí, Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o.

Robotická nedestruktivní kontrola 4.0

  • Martin Josífek, obchodní manažer, Radalytica a.s.   

Technologickou podporu vysílání zajišťuje