Roadshow: Robotizace a robotické aplikace

Robotika a robotizace v dalším dílu Roadshow

V minulém roce jsme společně se státní Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest zahájili sérii workshopů na různá témata Průmyslu 4.0 pod názvem "ROADSHOW: DIGITALIZACE MSP". V letošním roce budeme v pořadech pokračovat a přineseme vám zajímavé diskuze na další témata, která se dotýkají digitalizace výroby podle principů Průmyslu 4.0. Spolu s našimi hosty vám představíme to nejlepší z technologií, aplikací a postupů, které vám mohou pomoci při řízení výroby a chodu společnosti v duchu průmyslu 21. století.   


Roboty se již staly běžnou součástí našich životů a stejně jako jsme si zvykli na to, že nám doma s úklidem pomáhá robotický vysavač, tak jsou výrobní odvětví, která už se bez robotů neobejdou. Typickým příkladem je automotive, kde je úroveň robotizace celosvětově největší. Souvisí to samozřejmě s tím, že velkou část úkonů při výrobě automobilů lze zautomatizovat, neboť jsou repetitivní a často nevhodné pro lidské operátory - náročná fyzická manipulace, nepříznivé prostředí z hlediska dopadů na zdraví atd. S tím, jak roste úroveň a možnosti robotů přizpůsobit se nejrůznějším prostředím a činnostem, roste i množství výrobních segmentů, kde se roboty instalují a úspěšně přispívají ke zvýšení efektivity a kvality výroby. 

Možná už roboty ve své výrobě máte, možná teprve uvažujete, zda je robotizace to pravé a nezbytné pro Vaši firmu. Rádi bychom Vám spolu s našimi hosty nabídli různé pohledy na zavádění robotizace a na příkladech z praxe Vám ukázali, co takové plánování robotického pracoviště obnáší, na co se připravit a co nesmíte opomenout.

Jak se plánuje a jak funguje obří robotické pracoviště představíme na příkladu výrobního závodu Toyoty v Kolíně. Jak se naopak plánuje robotizace výroby na míru specifickým požadavkům klienta a do náročných podmínek v menším měřítku ukáže na příkladu svého zákazníka zástupce společnosti DEL. Využití robotů pro nedestruktivní analýzu materiálů představí společnost Radalytica, která přišla s unikátní metodou kombinace robotů a RTG snímače pro naprosto precizní výsledek. Jak rozpoznat, zda je Vaše společnost připravená na automatizaci, které jsou ty správné důvody pro zavádění robotů a jaký dopad na robotizaci měla pandemie, promluví zástupce společnosti KUKA, jednoho ze světových výrobců robotů. Velice důležitou součástí plánování jakéhokoliv robotického pracoviště je zajištění jeho bezpečnosti s ohledem na lidské operátory, a to zejména u tolik populárních kolaborativních robotů. O tom jak naplánovat bezpečné robotické pracoviště a jaké jsou možnosti moderních technologiích při zajištění bezpečnosti operátorů promluví zástupce společnost SICK, která se bezpečnosti v automatizaci dlouhodobě věnuje. 

A nakonec, i když vlastně na začátku našeho pořadu, nám výzkumníci z CIIRC ČVUT v Praze a CEITEC VUT v Brně představí robotiku jako celek, její hlavní směry, možnosti, ale i omezení, a na příkladech svého vlastního výzkumu ukáží, co všechno mohou roboty dělat a kde všude mohou najít uplatnění. Zároveň Vám představíme testbed, který vzniká na CEITEC VUT v Brně v rámci projektu RICAIP, a který po svém dokončení nabídne firmám možnost osahat si technologie Průmyslu 4.0 a otestovat si vlastní řešení.


TERMÍN: 7. 4. 2021 | 13:00 - 15:00 | ONLINE STREAM

Hosté:

  • Ing. Libor Přeučil, CSc. - vedoucí oddělení Inteligentní a mobilní robotiky, CIIRC ČVUT v Praze
  • Prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. - vedoucí výzkumné skupiny Kybernetika a robotika, CEITEC VUT v Brně
  • Prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. - Senior Researcher skupina Kybernetika a robotika, CEITEC VUT v Brně, FEEKT VUT v Brně
  • Jindřich Vaňous - Country Manager, KUKA Roboter CEE
  • Jan Bratršovský - Head of Design and Engineering, DEL a.s.
  • Zdeněk Bečka - Application specialist, Safety systems division, SICK s.r.o.
  • Tomáš Paroubek – Manažer Zdraví a Bezpečnosti/Korporátních záležitostí, Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o.
  • Martin Josífek - Obchodní manažer, Radalytica a.s.


PROGRAM VYSÍLÁNÍ:

13:00                          Zahájení pořadu - moderátor Aleš Vlk

13:01 - 13:30             Robotika - její možnosti a uplatnění v kostce 
                                    Vědečtí výzkumníci Libor Přeučil a Luděk Žalud nás uvedou do tématu robotiky, seznámí nás obecně s jejími hlavními směry a
                                    představí vývojové trendy, kterými se v současnosti ubírá. Na příkladech výzkumu, kterým se zabývají, ukáží možnosti robotiky
                                    a základní principy jejího fungování a využití v praxi. Pavel Václavek se zaměří na průmyslovou robotiku a její využití pro plně
                                    automatizovanou výrobu. Zároveň představí testbed Průmyslu 4.0, který na CEITEC VUT vzniká v rámci evropského centra excelence
                                    pro pokročilouv výrobu RICAIP, a který malým a středním firmám nabídne možnost osahat si a otestovat průmyslová řešení na míru.

                                    Ing. Libor Přeučil, CSc. - vedoucí oddělení Inteligentní a mobilní robotiky, CIIRC ČVUT v Praze
                                    Prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. - vedoucí výzkumné skupiny Kybernetika a robotika, CEITEC VUT v Brně, FEKT VUT v Brně
                                    Prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. - Senior Researcher skupina Kybernetika a robotika, CEITEC VUT v Brně, FEKT VUT v Brně

13:30 - 13:48             Důvody pro automatizaci
                                    Jaký je stav průmyslové robotizace v České republice, kdo je jejím typickým uživatelem a jaké jsou jeho požadavky? Jak si mohou
                                    firmy ověřit, zda jsou jejich projekty vhodné pro robotizaci, jak se zorientovat a kde hledat vhodné technické řešení?
                                    Tyto a další otázky týkající se průmyslové robotizace budeme diskutovat s Country Managerem společnosti KUKA v ČR a
                                    na Slovensku, Jindřichem Vaňousem. Společně s ním se také podíváme jaké jsou hlavní důvody pro automatizaci, s jakými typy
                                    projektů je dobré začít, jak spočítat návratnost projektu a co všechno je nutné vzít v potaz.


                                    Jindřich Vaňous, Country Manager, KUKA

13:48 - 14:06             Životní cyklus projektu robotizace
                                    Co by měl zájemce o robotizaci výroby dopředu vědět? Kde roboty nasadit a kde to nemá smysl? Na co si dát pozor při tvorbě
                                    zadání i při vlastní realizaci? Jak vybrat zkušeného integrátora? Mohu se pustit do robotizace i když nemám žádné předchozí
                                    zkušenosti? Provedeme Vás životním cyklem projektu robotizovaného pracoviště od zadání až po uvedení do provozu.
                                    Na konkrétním projektu robotického svařování nosníků ukážeme zájemcům o robotizaci zásadní milníky ve spolupráci mezi výrobní 
                                    společností a dodavatelem robotizace.

                                    Jan Bratršovský - Head of Design and Engineering, DEL a.s.

14:06 - 14:24             Bezpečnost konvenčních a kolaborativních robotických pracovišť
                                    V souvislosti se zvyšováním automatizace a masivním zaváděním robotů se dostává do popředí také otázka zajištění bezpečnosti
                                    robotických pracovišť. Jiné nároky na bezpečnost představují konvenční pracoviště a zcela jiné kolaborativní roboty, kde člověk
                                    s robotem přímo spolupracuje, a může tak dojít ke kolizi stroje a lidského operátora. Zároveň dochází k zavádění mobilních robotů
                                    nebo mobilních vozíků bez řidičů (AGV) do logistických činností firem, což s sebou přináší zase zcela nová rizika. Představíme vám
                                    základní zásady bezpečnosti provozu různých robotických pracovišť a možnosti jejich zajištění pomocí nejmodernější technologií.

                                    Zdeněk Bečka - Application specialist, Safety systems division, SICK s.r.o.

14:24 - 14:42            Automatizace a robotizace výroby s ohledem na výrobu nového modelu Toyota
                                   Co je důležité při plánování automatizované výroby s roboty a funguje obří robotické pracoviště vám ukážeme na příkladu výrobního
                                   závodu Toyoty v Kolíně. Která pracoviště má smysl robotizovat a proč, kdy využít kolaborativní robotiku a jak zajistit bezpečnost všech
                                   pracovníků a operátorů, to jsou otázky, které si musí klást všechny firmy, které chtějí robotizovat bez ohledu na svou velikost nebo
                                  zaměření. Svá specifika má i údržba robotů, která vychází převážně ze sběru dat a snaží se problémům předcházet. 


                                   Tomáš Paroubek – Manažer Zdraví a Bezpečnosti/Korporátních záležitostí, Toyota Motor Manufacturing Czech
                                   Republic, s.r.o.

14:42 - 15:00             Robotická nedestruktivní kontrola 4.0
                                    Je nám všem jasné, že křídlo letadla po srážce s letící kachnou se musí opravit, že podvozek letadla může být poškozený po tvrdém
                                    přistání, ale jak vlastně bez destrukce podezřelého dílu zjistit drobné vnitřní defekty? Seznamte se s unikátní zobrazovací
                                    technologií Radalyx v podobě 2D a 3D robotického zobrazovacího systému. Jedná se o výkonnou platformu, která je schopná 
                                    kombinovat několik zobrazovacích technik, a na rozdíl od konvenčních zařízení, integruje zobrazovací technologie na šestiosá 
                                    robotická ramena, což dává zobrazování možnost velké flexibility co se týká velikosti nebo tvaru vzorku, a tím umožňuje dosud
                                    neaplikovanou úroveň nedestruktivní kontroly.

                                    Martin Josífek, obchodní manažer, Radalytica a.s.                   

15:00                          Ukončení pořadu


Záznam celého pořadu


Všechny naše pořady můžete sledovat zdarma. Na základě registrace vám zašleme link ke sledování streamu, který obdržíte krátce před samotným vysíláním. Když se připojíte živě, můžete v průběhu pořadu klást hostům dotazy prostřednictvím aplikace Slido.
Záznam z pořadu naleznete po jeho skončení na našich stránkách, a to spolu s doplňujícími materiály k tématu, prezentacemi hostů a jejich kontaktními informacemi. 

Pro ochutnávku toho, na co se můžete těšit, se podívejte na záznamy z našich minulých akcí:

2021

2020


Vysílání ze svého studia zajišťuje společnost