Roadshow: Digitalizace MSP

Roadshow NCP4.0 a CzechInvest:
Digitalizace malých a středních podniků 

Digitalizace malých a středních podniků je dlouhodobě aktuální téma, které pod vlivem události způsobených pandemií nabývá na ještě větší důležitosti. Díky digitalizaci a automatizaci bylo možné udržet výrobu v řadě firem, které by jinak musely přestat vyrábět nebo poskytovat své služby. Mnohé firmy tak teprve krize přesvědčila o nutnosti přechodu na digitální fungování, ať už se týká administrativy, logistiky či výroby. Digitalizace a automatizace jsou zároveň jedním z pilířů konceptu Průmyslu 4.0, který v sobě spojuje celou řadu inovativních technologií a nových postupů s jediným cílem - umožnit firmám větší konkurenceschopnost díky flexibilní a efektivní výrobě. 

Pro všechny zástupce malých a středních firem, kteří se s konceptem Průmyslu 4.0 teprve seznamují, ale i pro ty, kteří už vědí, a chtějí se dozvědět více, připravilo Národní centrum Průmyslu 4.0 a státní Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest sérii workshopů na různá témata Průmyslu 4.0 pod názvem "ROADSHOW: DIGITALIZACE MSP".

V rámci naší "Roadshow" Vám představíme některé klíčové technologie P4.0 jako jsou digitální dvojče, 3D tisk a aditivní výroba, ale také vysvětlíme, proč je dobré sbírat data ze strojů a jaký je rozdíl mezi preventivní a prediktivní údržbou. Přednášky povedou odborníci z řad partnerů Národního centra Průmyslu 4.0 a o své zkušenosti se zaváděním digitalizace a inovativních technologií se podělí zástupci malých a středních podniků, které již tímto směrem ušly kus cesty. Odborníci z CzechInvestu představí možnosti propojení firem pro usnadnění spolupráce a zájemcům nabídnou informace o způsobech financování digitalizace a zavádění nových technologií. A jako bonus Vám nabídneme návštěvu testbedů  - speciálních univerzitních pracovišť, která vznikají pro názornou ukázku aplikace technologií a postupů P4.0 a pro ověření jejich funkčnosti před nasazením do praxe. 

PROGRAM ROADSHOW
2. 9.              PRAHA - Průmysl 4.0 
                      Místo: CIIRC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6
                      Čas: 09:00 - 14:00

20. 10.          OSTRAVA - Aditivní výroba a 3D tisk
                      Místo: MSIC, Technologická 372/2, Ostrava-Pustkovec
                      Čas: 09:00 - 14:00

12. 11.          BRNO - Digitální dvojče a digitalizace výroby
                      Místo: CEITEC VUT, Purkyňova 656/123, Brno
                      Čas: 09:00 - 14:00

2. 12.            PRAHA - Prediktivní údržba a moderní technologie
                      Místo: CIIRC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6
                      Čas: 09:00 - 14:00

Zde budeme postupně zveřejňovat program jednotlivých workshopů společně s možností registrace. Registrace je zdarma a kapacita míst na každou akci je omezená. Roadshow je určena především pro zástupce managementu a majitele malých a středních podniků a pozvané hosty. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o registraci.PROGRAM JEDNOTLIVÝCH AKCÍ

2. 9. PRAHA - PRŮMYSL 4.0
Místo: CIIRC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6
Čas: 09:00 - 14:00
 

09:00 - 09:30          Registrace
09:30                       Zahájení akce
09:30 - 10:30          BLOK I
                                 Zahájení Roadshow - Patrik Reichl, generální ředitel CzechInvest 
                                                                        - Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0
                                
Představení Roadshow NCP4.0 a CzechInvest
                                 Průmysl 4.0  a jeho význam pro český průmysl
                                 Digitalizace, automatizace a robotizace prakticky - jaké jsou jejich přínosy, kde začít a jak postupovat 

10:30 - 10:45          Přestávka

10:45 - 12:30          BLOK II
                                 Digitalizace v praxi - firmy, které digitalizují podle principů Průmyslu 4.0, se podělí o své  zkušenosti 
                                 Inovace jako cesta k úspěchu - příklady zavádění inovačních technologií do praxe 
                                 CzechInvest -  podpora pro podnikatele (propojení, informace, finance)
                                 Technologická agentura ČR - inovační kapacity firem v krajích a praktické příklady (výsledky mapování INKA)
                                 Vyhodnocení digitální zralosti - nástroj pro zjištění digitální vyspělosti firmy, NCP 4.0

12:30 - 13:00          Přestávka - oběd

13:00 - 14:00          Prohlídka Testbedu pro Průmysl 4.0