Roadshow: AI a strojové učení

Strojové učení a umělá inteligence v dalším dílu Roadshow

V minulém roce jsme společně se státní Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest zahájili sérii workshopů na různá témata Průmyslu 4.0 pod názvem "ROADSHOW: DIGITALIZACE MSP". V letošním roce budeme v pořadech pokračovat a přineseme vám zajímavé diskuze na další témata, která se dotýkají digitalizace výroby podle principů Průmyslu 4.0. Spolu s našimi hosty vám představíme to nejlepší z technologií, aplikací a postupů, které vám mohou pomoci při řízení výroby a chodu společnosti v duchu průmyslu 21. století.   


První díl pokračování Roadshow v roce 2021 se bude věnovat umělé inteligenci a strojovému učení. Umělá inteligence je označována za technologii budoucnosti a již dnes ovlivňuje naše každodenní životy více, než si uvědomujeme. Online nakupování a personalizovaná reklama na základě našeho nákupního chování, vylepšování internetových vyhledávačů a řazení relevantních výsledků, virtuální asistenti v našem telefonu či v zákaznických službách, strojové překlady psaného i mluveného textu, porovnávání fotografií a rozpoznávání obličejů - to všechno má na starosti umělá inteligence. I když název umělá inteligence neboli "artificial intelligence" svádí k doměnce, že stroje či počítače se učí přemýšlet, za jejich "inteligentním" uvažováním a chováním stojí samozřejmě algoritmy napsané lidmi.  

V našem pořadu se podíváme, co všechno můžeme nazývat umělou inteligencí, jak funguje, jak se stroje "učí" být chytřejšími a jaké metody k tomu používáme. A samozřejmě Vám ukážeme, kde všude jsou programy fungující na bázi umělé inteligence a strojového učení nasazovány v průmyslové výrobě, jako například při kontrole kvality, automatizaci výroby a jejím zefektivnění. Našimi hosty budou přední odborníci na oblast umělé inteligence z řad výzkumníků i firem, které se zabývají její aplikací do praxe.  

Role průvodce tématem umělé inteligence se ujme Tomáš Mikolov, laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev v oboru computer science 2018, který významně zdokonalil zpracovávání lidského jazyka počítačem a zásadně tak přispěl k rozvoji umělé inteligence. V minulosti pracoval pro takové technologické giganty, jakými jsou Google, Facebook nebo Microsoft a v současnosti působí jako vedoucí výzkumného týmu v rámci výzkumného centra RICAIP na CIIRC ČVUT v Praze, a v pořadu bude naším prvním hostem.

O možnostech praktického uplatnění umělé inteligence a strojového učení v průmyslu si budeme povídat s Dariou Hvížďalovou, partnerkou a spoluzakladatelkou společnosti Mainware z portfolia JHV Group, která se zaměřuje právě na AI v průmyslových aplikacích. Reálné aplikace založené na umělé inteligenci a strojovém učení na svých příkladech představí firmy které tyto aplikace vyvíjejí a přizpůsobují na míru požadavkům svých zákazníků - společnosti Kendaxa Development, 24 Vision a Born Digital. O výzkumu v oblasti autonomního řízení a parkování, které je postavené na využití AI, bude mluvit zástupce výzkumného týmu Valeo z R&D centra v Praze. 


TERMÍN: 17. 3. 2021 | 13:00 - 15:00 | ONLINE STREAM

Hosté:

  • Tomáš Mikolov - Vedoucí výzkumné skupiny v rámci Centra Excelence RICAIP na CIIRC ČVUT v Praze
  • Daria Hvížďalová - Partnerka a spoluzakladatelka společnosti Mainware, Supervising Manager v JHV Solutions
  • Martin Cviček - CTO a spoluzakladatel společnosti 24 Vision
  • Zenon Sliwka - Zakladatel a obchodní ředitel ve společnosti Born Digital
  • David Hurych - Research Scientist, Valeo AI research team, Valeo
  • Pavel Šťastný - Vedoucí divize inteligentních řešení pro výrobní firmy, Kendaxa Development


PROGRAM VYSÍLÁNÍ:

13:00                          Zahájení pořadu - moderátor Aleš Vlk

13:01 - 13:30             Možnosti AI a její současné využití  
                                    Co je skutečná umělá inteligence a co se za ní jenom vydává, kde všude se s ní můžeme setkat a kde na své uplatnění teprve čeká?
                                    Jaký je rozdíl mezi neuronovými sítěmi v mozku a těmi, které řeší složité úlohy v počítačích? A jakou roli hraje matematika
                                    při překládání naší řeči? Tyto a další otázky budeme diskutovat s Tomášem Mikolovem, jehož výzkum nových modelů neuronových sítí
                                   skokově zdokonalil fungování aplikací pro rozpoznávání a zpracování jazyka jako je například strojový překladač Google.

                                    Tomáš Mikolov - vedoucí výzkumné skupiny v rámci Centra Excelence RICAIP na CIIRC ČVUT v Praze      

13:30 - 13:48             Strojové učení a umělá inteligence v praxi
                                    Zaměříme se na to, jak se v dnešní době využívají poznatky z oblasti strojového učení a umělé inteligence v malých, středních a velkých
                                    podnicích a organizacích. Popíšeme si příklady, kdy technologie pomáhá při nahlášení požáru, vyhledání vhodného kandidáta
                                    na pracovní pozici nebo vyřešení výpadku služeb. Zároveň se podíváme, kam se v dnešní době posunulo strojové rozeznání psaného
                                    textu a jaké perspektivy nám dává analýza obrazu a zvuku. Uvedeme příklady a nastíníme další možnosti využití technologií v praxi.


                                    Zenon Sliwka - Zakladatel a obchodní ředitel, Born Digital

13:48 - 14:06             Strojové učení v Průmyslu 4.0
                                     Jak se dá použít umělá inteligence v průmyslu? Lze pomocí chytrých algoritmů postavit lepší výrobní linku, anebo i vyrábět více?
                                    O prediktivní analytice, automatizované kontrole kvality a chytrém softwaru, který se vyvíjí v rámci rodinné strojírenské firmy JHV,
                                    si budeme povídat s Dariou Hvížďalovou, partnerkou a spoluzakladatelkou společnosti Mainware a členkou vědeckého týmu GoodAI,                                        kde vyvíjí tzv. obecnou umělou inteligenci – General AI.

                                   Daria Hvížďalová - Partnerka a spoluzakladatelka společnosti Mainware, Supervising Manager v JHV Solutions

14:06 - 14:24            Lze automatizovat kontrolu kvality pomocí umělé inteligence?
                                   V dnešní době je automatizace výrobních procesů velmi žádanou záležitostí a jedním z procesů, který se nabízí pro automatizaci
                                   pomocí umělé intelligence, je kontrola kvality. Společně se podíváme, v kterých oblastech lze AI (umělou inteligenci) pro řízení kvality
                                   uplatit, co všechno obnáší nasazení AI pro kontrolu kvality a na co si dát největší pozor při její implementaci.

                                   Martin Cviček - CTO a spoluzakladatel 24 Vision

14:24 - 14:42            AI v autonomní mobilitě
                                   Automobilový vývoj prochází v posledních letech turbulentními změnami. Od tradičních pohonů k elektromobilitě, od asistenčních
                                   systémů řidiče po stále větší autonomii vozu. Valeo je tradičním automotive hráčem a nejvýznamnějším inovátorem na poli autonomní
                                   mobility v ČR. V pražském R&D centru probíhá vývoj senzorů, softwaru a systémů pro autonomní jízdu a automatizované parkování
                                   pro výrobce automobilů po celém světě. O využití AI promluví Research Scientist, Valeo Expert a zástupce Valeo.ai, David Hurych.

                                   David Hurych - Research Scientist, Valeo AI Research Team, Valeo

14:42 - 15:00             Zefektivnění výroby a kontroly kvality pomocí AI a strojového učení
                                    Modernizují se výrobní stroje i výrobní postupy, ale to, na co se zaměřujeme my, jsou inovace spojené s maximálním využíváním
                                    potenciálu výrobních dat. Firmy je již dávno mají v databázích, ale ne vždy vědí, jak je plně využít, případně obsahují chyby nebo
                                    nekonzistence, které nemusí být na první pohled vidět, ale za určitých okolností mohou způsobit velké problémy. Na konkrétních
                                    příkladech si ukážeme, jaké problémy se mohou vyskytovat a jak je pomocí Machine learningu dokážeme řešit.
                                    Představíme například technologii založenou na AI a strojovém učení, která kontroluje díly a součástky výrobku, který ještě není
                                    ve výrobě, ale teprve na papíře. Nebo srovnávání výrobních součástek pomocí 3D modelů, kdy je nutné např. zajistit adekvátní
                                    náhradu při výpadku nějaké součástku, aby nedošlo k zastavení výroby.

                                    Pavel Šťastný - Vedoucí divize inteligentních řešení pro výrobní firmy, Kendaxa Development

15:00                          Ukončení pořadu


Záznam celého pořadu 

Všechny naše pořady můžete sledovat zdarma. Na základě registrace vám zašleme link ke sledování streamu, který obdržíte krátce před samotným vysíláním. Když se připojíte živě, můžete v průběhu pořadu klást hostům dotazy prostřednictvím aplikace Slido.
Záznam z pořadu naleznete po jeho skončení na našich stránkách, a to spolu s doplňujícími materiály k tématu, prezentacemi hostů a jejich kontaktními informacemi. 

Pro ochutnávku toho, na co se můžete těšit, se podívejte na záznamy z Roadshow 2020:


Tento pořad podpořilo výzkumné centrum RICAIP

Vysílání ze svého studia zajišťuje