RICAIP Tesbed Day završil přípravnou fázi projektu

RICAIP Tesbed Day završil přípravnou fázi projektu

Ve čtvrtek 30. srpna 2018 se u příležitosti završení první přípravné fáze projektu konala v prostorách Testbedu pro Průmysl 4.0 v budově CIIRC ČVUT slavnostní akce RICAIP Testbed Day.

Cílem bylo více než stovce hostů z řad českých i zahraničních firem i veřejné správy představit principy, na kterých vznikne RICAIP – Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production). RICAIP společně realizují čtyři akademičtí partneři – dva české výzkumné instituty, tedy CIIRC ČVUT a CEITEC VUT, a dvě přední německé výzkumné organizace, DFKI (Německé výzkumné centrum pro umělou inteligenci) a ZeMA (Centrum pro mechatroniku a automatizaci).

RICAIP virtuálně propojí testbedy v České republice a Německu a položí tak základy česko-německého výzkumného centra v oblasti pokročilé distribuované výroby. V uplynulých dvanácti měsících pracovali partneři projektu na převedení této vize do konkrétních kroků a dokumentů tak, aby mohli během tohoto podzimu předložit žádost o podporu na realizaci centra RICAIP a získat prostředky z evropských i národních zdrojů v rámci výzvy Horizon2020 Teaming II.

O tom, že RICAIP přináší konkrétní řešení pro průmysl, se mohli účastníci akce přesvědčit, při prezentaci prvního výzkumného demonstrátoru. Seznámili se s novým způsobem organizace výroby spočívající v digitalizaci procesů a propojení výrobních zařízení ve více lokalitách. Na těchto principech jsou založeny budoucí nové automatizované distribuované výrobní sítě, které urychlí zavádění nových výrobních procesů, ušetří náklady na výrobu a umožní snadněji vstupovat společnostem na trh a do hodnotových řetězců.

Více informací o projektu RICAIP je možné nalézt na: www.ricaip.eu