Průmyslový blockchain zaujal svými možnostmi aplikace

Business snídaně na téma blockchain nabídla skvělé mluvčí a první reálné aplikace

Blockchain je jednou z přelomových technologií, o které se v současnosti hodně mluví a to nejen v souvislosti s kryptoměnami, ale zejména s jeho aplikací do jiných odvětví. Zájem o uchopení tohoto fenoménu poslední doby byl vidět i na zájmu o business snídani, kterou jsme k tomuto tématu uspořádali. Ve čtvrtek 24. 10. se v CIIRC ČVUT, v konferenčním sále s výhledem na Pražský hrad, sešly téměř tři desítky zástupců firem a institucí, které se zajímají o technologii blockchainu a to jak teoreticky, tak prakticky.

V panelu řečníků zasedli odborníci na kryptoměny, blockchain a DLT jako Jakub Jedlinský, zakladatel společnosti Altlift, a Dominik Stroukal, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen, firemní prostředí zastupoval Petr Havlík z IBM a Štěpán Kouba z České spořitelny. Praktickou stránku využití blockchainu představil Jiří Holoubek z Elektrotechnické asociace, která začala v České republice jako první nabízet službu ověřování pravosti dokumentů pomocí aplikace Notarius. Diskuzi hostů s řečníky moderoval Dominik Stroukal, který se blockchainu věnuje již více než 10 let a o této technologii přednáší a publikuje již řadu let.

Vzhledem k různorodosti našich hostů, kteří zastupovali jak akademické, tak i business prostředí, dostali všichni na počátku prostor představit svůj pohled na blockchain a možnosti jeho praktického nasazení. Jakub Jedlinský, který působí také jako technologický expert iniciativy Blockchain republic podporované MPO, se jejím jménem účastní jednání dvou pracovních skupin Evropské komise týkající se využití blockchainu. Jedním z nich je projekt digitálních identit, druhý se týká ověřování vysokoškolských diplomů na blockchainu. Uvedl, že zejména aplikace blockchainu pro ověřování VŠ diplomů je velice jednoduchá, snadno aplikovatelná ve všech státech EU a měla by dalekosáhlý pozitivní přínos. V současnosti je ověřování pravosti diplomů vydaných různými institucemi v různých zemích téměř nerealizovatelné a nabízí velký prostor pro podvod.

Česká spořitelna se o nasazení blockchainu také intenzivně zajímá a hledá využití s největším přínosem pro klienty. Jednou z možných aplikací je tzv. Smart contract, nebo projekt bankovní identity Sonia pod hlavičkou České bankovní asociace. Jak uvedl Štěpán Kouba, blockchain řeší jiným způsobem tu základní aktivu, kterou banky mají a prodávají, a tou je důvěra. “Blockchain je pro mě hlavně myšlenkový koncept.To, jak uvažujeme v bance,” řekl Kouba a dodal, že blockchain najednou nabízí něco, co tu důvěru řeší úplně jiným způsobem a doplnil, že v bance jsou otevření tomu, kterým směrem se bude zapojení blockchainu vyvíjet.

Praktické aplikace blockchainu do průmyslového prostředí představil Petr Havlík ze společnosti IBM, která se nasazení této technologie věnuje na globální úrovni již několik let. Mezi nejznámější příklady ukládání informací do nezaměnitelných bloků, patří například aplikace pro logistickou společnost Maersk, které přináší nezanedbatelné finanční úspory. Havlík uvedl, že podle statistik až 20 % nákladů na přepravu jakéhokoliv zboží jsou náklady na administrativu. “Možná, že se to dalo vyřešit jinak, ale vyřešilo se to blockchainem,” řekl Havlík k aplikaci pro Maersk. Mezi dalšími možnostmi, které se momentálně studují, je použití blockchainu pro ověření pravosti diamantů nebo pro ukládání informací o automobilech a vytvoření jakéhosi “rodného listu” auta se záznamy o stáří, počtu ujetých km, nehod a dalších důležitých informací.

V každém případě, jak zdůraznili sami řečníci, blockchain neřeší pravost vložených informací, ale pouze ověřuje, že v daný čas byla vložena určitá informace v určité podobě. S tím souvisí i otázka legislativy a jejího pohledu na tuto technologii, aby byl později, v případě soudních sporů, blockchain brán jako nezpochybnitelná autorita ověřující pravost určitých dokumentů opatřených hashem. 

Ověřování pravosti dokumentů v čase se týká i projekt platformy EIA Blockchain, spuštěný pod hlavičkou Elektrotechnické asociace v polovině letošního roku. Projekt, připravený ve spolupráci s českou pobočkou společnosti IBM, představil Jiří Holoubek, prezident asociace spolu s Ottou Havlem, předsedou EIA Blockchainu. Služba přináší možnost ověřování dokumentů pomocí aplikace Notarius, která je k dispozici zdarma a funguje přes síť nodů, které jsou rozmístěné v ČR i v zahraničí. Praktické aspekty fungování služby Notarius a její zabezpečení i s výhledem do budoucna byly předmětem mnoha dotazů od publika.

Obecně se dá říct, že praktická stránka využití blockchainu a jeho nasazení do různých výrobních i nevýrobních sektorů ekonomiky přitahovalo největší pozornost hostů snídaně. I když se řečníci shodli, že blockchain představuje perspektivní technologii, tak ale z výstupů diskuzí je zřejmé, že má před sebou ještě dlouhou cestu k nalezení těch nejvhodnějších aplikací. O využití blockchainu se zajímají největší technologičtí hráči na trhu a je jenom otázkou času, než pronikne do našich každodenních životů. Mnozí přirovnávají blockchain k internetu – ze začátku také nebylo jasné, k čemu bude sloužit a dnes na něm a s ním funguje celý moderní svět.  Jak v průběhu diskuze řekl Štěpán Kouba: “Věříme, že tohle je ten směr.”