Přihlaste své příspěvky na konferenci Automatizace, Robotizace a Procesy

14. ročník konference ARaP: registrace příspěvků 

14. ročník konference Automatizace, Robotizace a Procesy organizovaný Fakultou strojní ČVUT,  Ústavem přístrojové a řídicí techniky a Ústavem výrobních strojů a zařízení v režii profesora Bohumila Šulce se koná 13. a 14. listopadu. CIIRC převzal nad touto akcí záštitu.

Již nyní vám nabízíme možnost vystoupit na konferenci se svým příspěvkem.
Bližší informace o programu naleznete na stránkách ARAP 2018 , kde také můžete přihlašovat své příspěvky.

Zájemcům o vystoupení nabízí organizátor konference bezplatné zveřejnění loga pracoviště s textovou charakteristikou do 500 znaků zaslaného na adresu správce stránky spolupracujících pracovišť cyril.oswald@fs.cvut.cz a řadu dalších zvýhodnění, mimo jiné:

  • Přihláška je bezplatná a nezávazná s možností modifikace názvu a obsahu až do termínu uzávěrky
  • Je možnost přihlásit více referátů od stejného autora
  • Přihláška zakládá snazší komunikaci s programovým výborem.
  • Přihláška referátu nevyžaduje předchozí závaznou registraci a finalizaci textu článku do sborníku.

Organizátoři vítají především příspěvky nekomerčního charakteru, přinášející informace o novinkách, originálních a úspěšných řešeních z praxe, které jsou orientovány na vyhlášené hlavní téma a podtémata konference. Ty budou vhodně doplněny několika přednáškami sumarizujícími buď vývoj a trendy z posledních let, nebo nabízející „rychlé“ seznámení s hojně využívanými „up to date“ termíny. Čistě teoretické metody neprokazující zřetelně reálnou využitelnost nezapadají do koncepce této technické konference. Program počítá s okénkem zajímavých všeobecně technických informací včetně diskuse týkající se výuky automatizace, zejména na středních školách.

Dotazy ke konferenci a účasti na ní směřujte buď na přípravný výbor konference a prof. Šulce nebo na ncp40@ciirc.cvut.cz.