NCP4.0 na veletrhu Ampér

Pozvánka - NCP4.0 na veletrhu Ampér

Přednáška: Technická infrastruktura pro zajištění potřeb Průmyslu 4.0

Národní centrum Průmyslu 4.0 představuje unikátní platformu pro otevřenou spolupráci napříč průmyslem a akademickou sférou a díky propojení s Testbedem pro Průmysl 4.0 disponuje také jedinečnou infrastrukturou umožňující vývoj a testování nových řešení v poloprovozních podmínkách.
Rádi bychom Vás pozvali na přednášku na veletrh Ampér, kde představíme ekosystém Národního centra Průmyslu a jeho síť testbedů, kde mohou výrobní společnosti otestovat principy průmyslové výroby 4.0 před jejich zavedením do praxe. Součástí přednášky bude i představení evropského projektu výzkumného a inovačního centra pokročilé průmyslové výroby RICAIP, který propojením testbedů v Česku a v Německu položí základ virtuální továrny budoucnosti.   

 • Jiří Kabelka - předseda představenstva NCP4.0 a předseda představenstva DEL a.s.
  Představí akademicko - průmyslovou platformu Národního centra Průmyslu 4.0 a jeho cíle a aktivity směřující k zavádění principů Průmyslu 4.0 do výrobních podniků v Česku.
   
 • Tilman Becker – ředitel RICAIP
  Představí evropský projekt výzkumného a inovačního centra pokročilé průmyslové výroby RICAIP, který propojí výzkumná centra CIIRC ČVUT, CEITEC VUT, DFKI a ZeMa do jednoho evropského testbedu distribuované výroby. Představí možnosti, které testbedy nabízejí českým a evropským výrobním společnostem při aplikaci pokročilé průmyslové výroby 4.0.
   
 • Pavel Václavek – člen představenstva NCP4.0, vedoucí výzkumné skupiny Kybernetika pro materiálové vědy CEITEC VUT v Brně, člen výkonného výboru RICAIP a vedoucí projektu RICAIP na VUT v Brně 
  Představí CEITEC VUT a jeho  zapojení do projektu RICAIP, probíhající výzkum průmyslových aplikací a jejich synergie s automobilovými technologiemi.
   
 • Petr Minář – manažer programu DIGIMAT, Intemac Solutions s.r.o.
  Představí testovací a demonstrační pracoviště „Výrobní buňka 4.0“ v centru INTEMAC zaměřené na flexibilní automatizovanou výrobu. Dále představí program DIGIMAT, určený pro malé a střední firmy v regionu, které chtějí poradit s digitalizací výroby. Na konkrétním příkladu ukáže výsledky spolupráce s výrobní firmou v rámci projektu DIGIMAT.

Přednáška bude v češtině a v angličtině bez tlumočení. Vstup na akci je zdarma. 
V případě zájmu od nás na základě registrace obdržíte volnou jednodenní vstupenku na veletrh.
 

VELETRH AMPÉR 2020 BYL Z DŮVODU PREVENCE ŠÍŘENÍ KORONAVIRU ZRUŠEN.


Testbed pro Průmysl 4.0
Testbed pro Průmysl 4.0 je experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro chytré továrny budoucnosti. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožňuje testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby, což šetří výrobcům čas, peníze i životní prostředí, protože umožňuje otestovat vhodnost řešení ještě před výrobou skutečných prototypů.

Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production (RICAIP)
Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu – je založeno na strategickém partnerství mezi předními českými a německými výzkumnými institucemi. Zakládajícími partnery jsou CIIRC ČVUT spolu s CEITEC VUT v Brně, DFKI (Deutsches Forschungzentrum für Kunstliche Intelligenz) a ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik), oba ze Saarbrückenu, kteří spolupracují od roku 2017 na vzniku česko-německého výzkumného centra v oblasti pokročilé distribuované výroby. RICAIP má za cíl vybudovat unikátní distribuované výzkumné a experimentální pracoviště “RICAIP Industrial Testbed Core“, první svého druhu v Evropě, které bude sloužit pro vývoj a testování inovativních řešení pokročilé a plně integrované průmyslové výroby, neustále se optimalizující dle měnícího se prostředí.

Místo konání:

Pavilon P / sál P3
Výstaviště Brno
Výstaviště 405/1
603 00 Brno
Česká republika

Registrační formulář