Národní průmyslový summit 2021

Národní průmyslový summit 2021

Národní centrum Průmyslu 4.0 a CIIRC ČVUT vás zvou na druhý ročník největšího setkání ředitelů a členů představenstev předních průmyslových společností v ČR, vrcholných představitelů vlády a osobností technických věd a akademické sféry. Národní průmyslový summit 2021 je jedinečné setkání na nejvyšší úrovni, které si klade za cíl propojit průmyslovou, vědeckou a politickou reprezentaci státu při řešení aktuálních otázek směřování a rozvoje českého průmyslu. 

Vážení příznivci Národního centra Průmyslu 4.0. Vzhledem k turbulentnosti a obtížné predikovatelnosti aktuální situace jsme se rozhodli posunout konání Národního průmyslového summitu 2021 na podzim. V původně naplánovaném čase, tj. 10. června 2021 od 13 hodin, budeme vysílat nezávislý diskusní pořad s vrcholnými osobnostmi české vlády, průmyslu a akademie - Barometr českého průmyslu 2021.  

Velmi si vážíme vašeho velkého zájmu o summit, počet registrovaných k tomuto datu předčil naše očekávání. Děkujeme. Vaše registrace budou automaticky předeveny na Barometr, do kterého se budete moci samozřejmě zapojit i aktivně. Více informací velmi ráda poskytnu na tel. 774 983 842 či emailu alena.buresova@cvut.cz.

S dokonalou úctou 

Alena Burešová, Senior Manager for Industry and Development, Národní centrum Průmyslu 4.0

Konference má formu dvou navazujících diskuzních panelů. V prvním zasednou vrcholní zástupci státu a průmyslových organizací, aby společně diskutovali vládní koncepci, investiční politiku, rozpočtovou stabilitu a daňové otázky, nové nástroje podpory inovací a v neposlední řadě tolik potřebný rozvoj strategické digitální infrastruktury. Druhý panel se bude věnovat problému nedostatku pracovní síly, stále se vyvíjejícím technologickým možnostem digitalizace výroby, zvyšování její flexibility a efektivní práci s daty. Své zkušenosti budou sdílet špičkoví odborníci z průmyslové, veřejné i akademické sféry.

Pozvánka Národní průmyslový summit

PANEL 1 – Průmysl jako základ českého hospodářství – strategie vlády na jeho podporu

Andrej Babiš, premiér ČR
Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády ČR a ministryně financí ČR
Karel Havlíček, místopředseda vlády ČR pro hospodářství
Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Karel Dobeš, předseda Asociace malých a středních podniků ČR
Bohdan Wojnar, prezident, Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP)
Tomáš Salomon, prezident České bankovní asociace
Luboš Lukasík, ředitel segmentu korporátních zákazníků a státní správy, T-Mobile Czech Republic a.s.
Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR

PANEL 2 – Zvýšení flexibility, odolnosti a nezávislosti českých firem na vnějších podmínkách

Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v ČR
Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing, Škoda Auto, a.s.
Milan Kulhánek, partner, Deloitte Czech Republic
Jiří Jirkovský, ředitel, VDT Technology a.s.
Milan Málek, obchodní ředitel, Kooperace.cz
Vladimír Mařík, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace a vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT
Petr Štěpánek, místopředseda České konference rektorů pro záležitosti ekonomické a sociální a rektor Vysokého učení technického v Brně

Místo konání:

Betlémská kaple
Betlémské náměstí 255/4
110 00 Praha 1 - Staré Město
Česká republika

Na summitu budou prezentovány také aktuální data o vývoji průmyslových firem – Barometr českého průmyslu 2021 a dále Analýza českého průmyslu 2021, která prezentuje osobní vhled stovek představitelů českých výrobních společností na různé aspekty průmyslové výroby a jejího fungování – tentokrát dostupnosti a efektivity pracovní síly v průmyslu. (Analýza 2020 ke stažení zde.)

V publiku společně zasednou ředitelé klíčových průmyslových společností z celé České republiky, vybraní velvyslanci a obchodní radové, osobnosti akademie, technických věd a zástupci výkonné moci. Přítomna budou rovněž všechna klíčová média včetně České televize. 

Účast na konferenci je zdarma pro ředitele výrobních společností, zástupce veřejné a akademické sféry, za podmínky včasné registrace.
Pro ostatní zájemce je vstup možný po zaplacení vložného ve výši 9 900 Kč bez DPH. Registrujte se pomocí formuláře níže.


Dotazy ke konferenci ráda vyřídí její hlavní organizátorka Alena Burešová, alena.buresova@cvut.cz, tel. 775 983 842.

Partneři Národního průmyslového summitu

Generální partner

Zlatý partner

Výhradní partner pro prediktivní údržbu

Stříbrný partner

Bronzový partner

Jak to vypadalo na Summitu 2020?