Národní centrum Průmyslu 4.0 má nové představenstvo, předsedou je Jiří Kabelka z DELu

Národní centrum Průmyslu 4.0 má nové představenstvo, ve kterém zasednou zástupci jeho hlavních partnerů, tedy ČVUT, VUT, VŠB-TUO, SIEMENS Česká republika a ŠKODA AUTO Česká republika spolu s nově zvolenými zástupci, kterými jsou společnosti DEL a.s., ABRA Software a.s a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

Předsedou představenstva byl zvolen Jiří Kabelka z české společnosti DEL, místopředsedou pak Petr Šimoník za Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava. „V Národním centru Průmyslu 4.0 se angažuji již od jeho počátku,“ říká Jiří Kabelka ke svému zvolení a dodává: „Své předsednictví vnímám jako závazek a zároveň ocenění naší společnosti DEL. Věřím, že adopce technických inovací může Českou republiku posunout opět na špičku Evropy a svou činností v rámci NCP 4.0 k tomu chci dále přispívat. “

Jmenované partnery pak budou personálně zastupovat prof. Vladimír Mařík za ČVUT, prof. Pavel Václavek za VUT, Eduard Palíšek za Siemens, Jana Polášek Filová za Škoda Auto, Jaroslav Řasa za ABRA Software a Jiří Holoubek za Svaz průmyslu a dopravy. „V představenstvu NCP4.0 se nám podařilo koncentrovat vůdčí osobnosti českého průmyslu, což ještě více posílí a znásobí dopad aktivit, které realizujeme,“ komentuje složení představenstva ředitel NCP4.0 Jaroslav Lískovec.

Povinnost zvolit si nové představenstvo vyplývá z odsouhlasené úpravy stanov, která má za cíl zefektivnit činnost Centra. Stanovy nově definují dva řídicí orgány NCP4.0, tedy představenstvo, jehož součástí jsou vrcholní představitelé partnerů centra, a výkonný výbor, jehož úkolem je efektivně a pružně řešit úkoly navržené představenstvem v úzké spolupráci s ředitelem Centra.

Nové představenstvo se rekrutuje z hlavních partnerů Centra a dalších volených zástupců partnerů dle platných Stanov. (jejich plné znění naleznete zde, čl. 10, odst. 3).

 „Rozdělení řídicího výboru na dva orgány centra se po počáteční době fungování jeví jako logické a v souladu s rozvojem a růstem centra. Představenstvo jakožto vrcholný orgán má za úkol především nastavovat vize a strategii a kontrolovat jeho činnost, zatímco výkonný výbor má prostor tyto vize konkrétně realizovat,“ popisuje změny Lískovec.