Na CIIRC vzniká evropské centrum excelence pro průmyslovou robotiku a umělou inteligenci

Na CIIRC vzniká evropské centrum excelence pro průmyslovou robotiku a umělou inteligenci - RICAIP

Po více než dvou letech příprav a náročném více kolovém hodnocení získal Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (dále CIIRC) evropský projekt RICAIP - Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu. Díky RICAIP vzniká na CIIRC evropské centrum excelence pro průmyslovou robotiku a umělou inteligenci se startovací podporou téměř 50 milionů euro.

CIIRC společně s dalšími významnými partnery VUT-CEITEC, DFKI (Německé výzkumné centrum pro umělou inteligenci) a ZeMA  (Centrum pro mechatroniku a automatizaci) bude v rámci projektu RICAIP rozvíjet zcela nový koncept distribuované průmyslové výroby a průmyslové výroby realizované formou služby. Pilířem RICAIP je geograficky rozptýlená, avšak propojená, síť experimentálních a testovacích průmyslových provozů organizovaná v rámci jednoho integrovaného evropského průmyslového testbedu. Tímto se pokládají základy zcela nové výzkumné infrastruktury EU pro oblast pokročilé průmyslové výroby, která v EU doposud chyběla.

RICAIP je postaven na strategickém mezinárodním partnerství a je budován ve spolupráci s nejvýznamnějšími pan-evropskými sítěmi pro umělou inteligenci CLAIRE a ELLIS.

Projekt RICAIP je financován na šest a půl roku z výzvy Horizon 2020 Teaming 2 ve výši 15 milionů euro a výzvy OP VVV Teaming ve výši téměř 35 milionů euro. Úspěšnost v této evropské soutěži činila přibližně 5 procent.

Evropské centrum excelence RICAIP je budováno v souladu s nejlepší mezinárodní praxí. Zcela zásadním atributem Centra je jeho samospráva a operativní autonomie. RICAIP vznikl jako autonomní jednotka v rámci CIIRC, která je řízena a dohlížena vlastními orgány se zastoupením členů konsorcia a mezinárodně uznávaných odborníků. Kromě masivních investic do rozvoje testbedů v Praze a Brně přináší RICAIP i potřebné prostředky pro rozvoj excelentních týmů.

CIIRC, jakožto koordinátor projektu, potvrdil svoji klíčovou integrující roli při rozvíjení Národní iniciativy Průmyslu 4.0 a Národní strategie umělé inteligence.