MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Inovační vouchery

Inovační vouchery MPO podpoří další zavádění inovací do průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 1. července 2020 vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Inovační vouchery v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP). Podporovanou aktivitou je nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.

Nastavení výzvy a podmínek nevyžaduje realizaci výběrových řízení, nicméně k podané žádosti o podporu musí být předložena konkrétní objednávka služby, což v konečném důsledku znamená rychlé hodnocení přijatých žádostí i proces administrace plateb. Podpora je poskytována MSP ve třech režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. července 2020 do 31. prosince 2022.

Více informací k výzvě naleznete zde, případně na stránkách Agentury pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP PIK a je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu a na níž se mohou obracet zájemci o dotaci z prostředků programu.