Kyberbezpečnost, nejen v době home office

Kyberbezpečnost - aktuální rizika a jak jim čelit

Kyberbezpečnost je živé téma v každé době. V době pandemie, ale dostalo úplně jiný rozměr. Ve chvíli, kdy nastal hromadný přesun firem a jejích zaměstnanců do online prostoru a vzdálené připojení k firemním systémům se stalo nutností, ukázaly se slabiny firemního zabezpečení v celé své "kráse." Málokdo byl na takový masový nástup vzdáleného připojení připravený, a to nejenom z hlediska potřebného IT vybavení, ale zejména zabezpečení firemních dat, postupů pro sdílení dokumentů, nastavení pravidel pro vzdálené připojení do zabezpečených sítí či online komunikace v širším týmu.

A spolu s možnostmi vzdáleného připojení, se tak otevřely i možnosti kyberútoků a firmy, ale i státní instituce, byly najednou nuceny zabývat se svou kyberbezpečností na úplně jiné úrovni. Někdy, bohužel, až po prodělaném kyberútoku, který zanechal rozsáhlé škody. 

 • Víte, jaká jsou v současnosti největší rizika kyberbezpečnosti ve firmách? 
 • Víte, jaké nástroje útočníci používají a jak se jim bránit?
 • Máte správně nastavené firemní zabezpečení a bezpečnostní protokoly a jsou vaši zaměstnanci správně proškoleni?
 • A víte, kde hledat pomoc?

Tyto a další důležité otázky položíme našim hostům v pořadu věnovaném kyberbezpečnosti, kde se budeme zabývat současnou situací na poli kyberbezpečnosti u nás i ve světě a podíváme se na nejčastější chyby, které firmy dělají při ochraně svého kyber-prostoru. Na reálných příkladech kyberútoků vám naši odborníci odhalí slabiny firemních IT systémů a poradí postupy, jak se bránit. A protože jsme Národní centrum Průmyslu 4.0, zaměříme se na specifika zabezpečení IT a OT systémů ve výrobních firmách a vzdálené připojení do těchto sítí. 
V rámci živé diskuze, kterou bude moderovat Aleš Vlk z portálu VedaVyzkum.cz, se našich hostů můžete zeptat na cokoliv, co vás k danému tématu zajímá, a to prostřednictvím aplikace Slido, kód #Kyberbezpecnost

Termín: 3. 3. 2021 | 13:00 - 15:00 ONLINE

Připojení ke sledování pořadu je zdarma, na základě vyplněné registrace. Odkaz ke sledování online vysílání vám zašleme před akcí. 

Kyberbezpečnost, nejen v době home office

HOSTÉ: 

 • prof. Ivan Zelinka - IT4 Innovations Národní superpočítačové centrum, Senior Researcher ve skupině Big Data, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava, specializace na umělou inteligenci a kyberbezpečnost
 • Jan Plucar - Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava, specializace na kyberbezpečnost
 • Vladimír Rohel - Národní agentura pro komunikační a informační techologie NAKIT, ředitel sekce Bezpečnost
 • Jiří Bavor - ATOS, Client Executive Partner Manufacturing
 • Jan Seidl - Deloitte, ředitel oddělení Risk Advisory
 • Jindřich Šavel - Novicom, CEO
 • Ondřej Filip - CZ.NIC, CEO, European Internet Exchange Association, Chairman of the Board, RIPE NCC, Executive Board Member

PROGRAM VYSÍLÁNÍ: 

13:00                          Zahájení pořadu - moderátor Aleš Vlk

13:01 - 13:30             Kybernetická bezpečnost v době Covidové 
                                    Zaměříme se na problematiku toho, jak se změnila bezpečnostní situace v posledním roce, a to díky výrazným
                                    změnám v organizaci práce (home office,...), a to jak na osobní, tak na firemní úrovni. Zmíníme také, jaké typy nových hrozeb
                                    přicházejí, a to jak v oblasti klasického hackingu, tak malwarových technologií. Předložíme fakta, rozebereme příčiny a uvedeme
                                    některá doporučení.

                                   
prof. Ivan ZelinkaIT4 Innovations Národní superpočítačové centrum, Senior Researcher ve skupině Big Data, Fakulta
                                    elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava  
                                    Jan Plucar, 
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava               

13:30 - 13:48             Aktuální výzvy pro kyberbezpečnost
                                    Povíme si, jaké jsou největší současné hrozby kyberbezpečnosti, jaká odvětví jsou nejvíce ohrožená, jaké nástroje útočníci používají a
                                    jak se útokům mohou firmy bránit. Zároveň se podiváme, jak současné útoky souvisí s pandemií a jaký vliv měla pandemie na
                                    zlepšení či zhoršení kyberbezpečnosti ve firmách? 


                                    Vladimír Rohel, ředitel sekce Bezpečnost, Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT)

13:48 - 14:06             „Better safe than sorry“ - Nepodceňujme ochranu výrobních dat
                                    Aby firmy byly efektivní a mohly rychle reagovat na požadavky zákazníků propojují systémy které dříve byly oddělené –
                                    ekonomické a obchodní systémy se systémy které přímo řídí výrobní technologie. A naopak – pro lepší plánování výroby a
                                    údržby firmy přímo propojují data z výroby do IT systémů a případně i do systémů které fungují na cloudu.
                                    Není pochyby o tom, že tento trend je správný, ale je nutno si uvědomit, že tím se otevírá cesta i pro případné útoky na výrobní
                                    technologie i na cenná data z výrobních systémů. Tyto útoky mohou snadno vést k mnohamilionovým ztrátám. Je nutné, aby si                                                  firmy byly těchto rizik vědomy a aktivně se jim bránily. A raději dříve než později.

                                    Jiří Bavor, Client Executive Partner Manufacturing, ATOS IT Solutions and Services

14:06 - 14:24            "Age of Phishing"
                                   Na poli kybernetické bezpečnosti došlo, od doby zatčení Kevina Mitnicka, k velkému technologickému pokroku. Přesto je Phishing stále
                                    jednou z nejefektivnějších metod narušení bezpečnosti a dokonce výrazně nabývá na svém významu. Společně se krátce podíváme
                                   na evoluční vývoj těchto technik a řekneme, proč paradoxně technologický pokrok vede k jejich účinnějšímu dopadu a co je hlavními
                                   příčinami akcelerace tohoto trendu. Zároveň nastíníme, jak se těmto útokům bránit a co můžeme očekávat v blízké budoucnosti.

                                    Jan Seidl, ředitel oddělení Risk Advisory, Deloitte

14:24 - 14:42             Budování nákladově dostupné aktivní kybernetické obrany
                                    Snaha odolat útokům hackerů vede mnohé manažery výrobních firem k mylné představě, že prostým zakoupením sady
                                    renomovaných bezpečnostních řešení se tento problém vyřeší. Zapomínají ale na nutnost zajištění týmu bezpečnostních
                                    odborníků pracujících v nepřetržitém režimu. Je to efektivní cesta a vede k cíli? A kolik to všechno stojí? Ukážeme vám, jak
                                    zajistit profesionální kybernetickou ochranu prostřednictvím sdílení kvalifikovaných pracovníků bezpečnostního dohledu,
                                    tzv. SOC. Na reálných příkladech představíme, jak využití SOC může organizacím přinést bezpečnost v garantované kvalitě,
                                    a především v ekonomicky reálném modelu.


                                    Jindřich Šavel, CEO, Novicom  

14:42 - 15:00             Možnosti obrany proti současným hrozbám a činnost CSIRT.CZ
                                    V úvodu si povíme, jaké jsou největší aktuální kybernetické hrozby a jak se proměnily v souvislosti s příchodem pandemie a
                                    změnou stylu práce. Probrali bychom též možnosti, jak současným hrozbám čelit a na co se mají firmy soustředit. Představíme
                                    systém kybernetické obrany FENIX a na závěr se podělíme o zajímavé incidenty, které zachytil národní bezpečnostní tým
                                    CSIRT.CZ provozovaný sdružením CZ.NIC.

                                    Ondřej Filip, CEO, CZ.NIC, Chairman of the Board, European Internet Exchange Association,
                                    Executive Board Member, RIPE NCC

15:00                          Ukončení pořadu

Registrační formulář